Rockman
Bạn không đăng kí hoặc đăng nhập nên bạn bị giới hạn quyền lợi hãy đăng kí hoặc đăng nhập để được hưởng nhiều quyền lợi

Rockman

Diễn đàn Rockman
 
Trang ChínhItem ShopĐăng NhậpĐăng ký
:: Diễn Dàn Rockman - Chia Sẻ Giúp Đỡ::
 • Music


Chào mừng đã đến với forum Rockman
 • Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bịhạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăngkí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận , nhìn thấy link ở những box hạn chế ... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủtục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng kí làm thành viên !
 • Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây !
 • Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.

 • |

  Tổng hợp cheat MMBN all version

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
  Sat May 11, 2013 7:02 pm
  Black Ace
  Black Ace
  Black Ace
  Quản Trị Viên

  Cấp bậc
  Danh vọng:
  75%/1000%

  Tài năng:%/100%

  Liên lạc
  http://rockman.forumvi.com

  Thông tin
  » Số bài : 75
  » Biệt Danh : Black Ace
  » Nam
  » Hiện giờ đang:

  Bài gửiTiêu đề: Tổng hợp cheat MMBN all version


  Megaman Battle Network
  Code:
  [M] Must Be On May 11, 2004
  971181CD4EE1
  3FFA80599274
  27FB8522914B
  Invincible May 11, 2004
  218A6BE40F70
  No Random Battles May 11, 2004
  1AA0AB7E3610
  Battle Gauge Full May 11, 2004
  215B4899086B
  Infinite Zenny May 11, 2004
  1A0A2B602680
  Max Health May 11, 2004
  25A5D69F4174
  3DD365A2256F
  Max Damage May 11, 2004
  028E3A7D5670
  FD5535BCDDBE
  828E1A795261
  02AEDEC36A41
  Max Attack May 11, 2004
  02AEDEC36A41
  Max Rapid May 11, 2004
  02A7DE836801
  Max Charge May 11, 2004
  21AEDEC16A61
  Infinite PowerUPs May 11, 2004
  792493F87B21
  15 Chips In-Battle May 11, 2004
  25FBC499A96F
  Delete all Enemies [Press Select] May 11, 2004
  04AA8E679250
  1A894A830841
  Unbreakable Panels May 11, 2004
  02F4F843464B
  21FDF801452B
  1AA6FA5B4641
  39AFFA194521
  1AF6F85B464B
  39FFF819452B
  Own all Panels May 11, 2004
  02F9E8830D0B
  21F9E8810D6B
  1AABEA9B0D01
  39ABEA990D61
  1AFBE89B0D0B
  39FBE8990D6B
  Full Sack May 11, 2004
  1A8A02793170
  5CF3E8878C1A
  3DA7B225D550
  1CF3A926949A
  1EA7B227D570
  1CF3A926949A
  3DA3A2A59D50
  1CF3A926949A
  Complete Library May 11, 2004
  E525F79455DD
  3B8E52C16A61
  Delete Time = 0:00 May 11, 2004
  1AA6DA5F4210
  Busting Lv. S May 11, 2004
  3DA3C2A1892F
  FFA7FA85CCB0
  Have Armor: HeatArmr May 11, 2004
  3DDD5499C96F
  Have Armor: AquaArmr May 11, 2004
  3DD454D9CB2F
  Have Armor: WoodArmr May 11, 2004
  1EDD549BC94F
  Megaman Baattle Network 2
  Code:
  [M] Must Be On June 12, 2005
  90B81398A69E
  213491B48E2B
  59914D16908F
  Invincible June 12, 2005
  69E143C0DFF5
  Hyper Mode June 12, 2005
  24F6B1CCB448
  Infinite HP June 12, 2005
  B3160437288A
  Maximum HP June 12, 2005
  CBF31AA02DC8
  Full Custom Bar June 12, 2005
  ECF2F8DE344A
  Infinite Zenny June 12, 2005
  84CCB2A80165
  No Random Battles June 12, 2005
  9414BC5F100B
  Cheap Chip trader June 12, 2005
  81D432401B69
  99MB Regular Mem June 12, 2005
  FEF81EEE0551
  Delete Enemies [Select] June 12, 2005
  93830580F810
  EC51A9AE8049
  33BCFDD6D407
  Max Attack June 12, 2005
  EE7BAA8E37E8
  Max Rapid June 12, 2005
  CB7BAA0637E8
  Max Charge June 12, 2005
  EC33AA8F37A8
  Blaster does 1000+ Damage June 12, 2005
  79084F41DF93
  B4B784F92C82
  Chips do 5000 damage June 12, 2005
  5EF0F6A84B6D
  EB3988D6162B
  10 Chips In-Battle June 12, 2005
  33BD87E58F29
  Have all Subchips June 12, 2005
  DCD0A72881C9
  A17498D7166B
  Zero Delete Time June 12, 2005
  ECD2F8BE204E
  Busting Level S June 12, 2005
  31F50FE68D49
  7CF217FCAF6A
  Move Anywhere (In-Battle) June 12, 2005
  5CA0976D8729
  5C80970D9329
  EC20D8EB040D
  6C2093ED8509
  6C00938D9109
  FCA0DCEB062D
  7CA097ED8729
  7C80978D9329
  CE28D86B040D
  P.A Memo Complete June 12, 2005
  21AC4B51DB91
  23E44B50DBD1
  Complete Pack June 12, 2005
  13D45ED01153
  830E98262228
  59994ED11113
  830E98262228
  5BD14ED01153
  830E98262228
  F9BA1D45B414
  A17498D7166B
  Complete Library June 12, 2005
  798B54276E92
  A31C98B6022B
  Have Key Item: PET June 12, 2005
  B1D524801049
  Have Key Item: HeroData June 12, 2005
  94D524081049
  Have Key Item: HopeData June 12, 2005
  B39D24811009
  Have Key Item: Fan June 12, 2005
  969D24091009
  Have Key Item: ExamCard June 12, 2005
  F9D034801049
  Have Key Item: WalkProg June 12, 2005
  DCD034081049
  Have Key Item: NiceData June 12, 2005
  FB9834811009
  Have Key Item: Paper June 12, 2005
  DE9834091009
  Have Key Item: Lighter June 12, 2005
  B1D72490304A
  Have Key Item: Stick June 12, 2005
  94D72418304A
  Have Key Item: Binocs June 12, 2005
  B39F2491300A
  Have Key Item: Knife June 12, 2005
  969F2419300A
  Have Key Item: Firewood June 12, 2005
  F9D23490304A
  Have Key Item: Fish June 12, 2005
  DCD23418304A
  Have Key Item: Balloon June 12, 2005
  FB9A3491300A
  Have Key Item: OddProg June 12, 2005
  DE9A3419300A
  Have Key Item: BadDataA June 12, 2005
  B1F524E00449
  Have Key Item: BadDataB June 12, 2005
  94F524680449
  Have Key Item: Battery June 12, 2005
  B3BD24E10409
  Have Key Item: YumKey June 12, 2005
  96BD24690409
  Have Key Item: NoteData June 12, 2005
  F9F034E00449
  Have Key Item: Chng.Bat June 12, 2005
  DCF034680449
  Have Key Item: Ticket June 12, 2005
  FBB834E10409
  Have Key Item: Passport June 12, 2005
  DEB834690409
  Have Key Item: Wireless June 12, 2005
  B1F724F0244A
  Have Key Item: MiniPET June 12, 2005
  94F72478244A
  Have Key Item: CyberKey June 12, 2005
  B3BF24F1240A
  Have Key Item: Broach June 12, 2005
  96BF2479240A
  Have Key Item: RoboX June 12, 2005
  F9F234F0244A
  Have Key Item: GoldRing June 12, 2005
  DCF23478244A
  Have Key Item: PilotCap June 12, 2005
  FBBA34F1240A
  Have Key Item: Chopstck June 12, 2005
  DEBA3479240A
  Have Key Item: Whiskey June 12, 2005
  B1D52E861149
  Have Key Item: Thread June 12, 2005
  94D52E0E1149
  Have Key Item: RedFrag June 12, 2005
  B39D2E871109
  Have Key Item: RedCure June 12, 2005
  969D2E0F1109
  Have Key Item: HeatData June 12, 2005
  F9D03E861149
  Have Key Item: YeloCure June 12, 2005
  DCD03E0E1149
  Have Key Item: BluFragA June 12, 2005
  FB983E871109
  Have Key Item: BluFragB June 12, 2005
  DE983E0F1109
  Have Key Item: Gospel ID June 12, 2005
  B1D72E96314A
  Have Key Item: KotoPass June 12, 2005
  94D72E1E314A
  Have Key Item: MagSuit June 12, 2005
  B39F2E97310A
  Have Key Item: ElBit042 June 12, 2005
  969F2E1F310A
  Have Key Item: ElBit082 June 12, 2005
  F9D23E96314A
  Have Key Item: ElBit093 June 12, 2005
  DCD23E1E314A
  Have Key Item: ElBit201 June 12, 2005
  FB9A3E97310A
  Have Key Item: ElBit232 June 12, 2005
  DE9A3E1F310A
  Have Key Item: ElBit243 June 12, 2005
  B1F52EE60549
  Have Key Item: ElBit253 June 12, 2005
  94F52E6E0549
  Have Key Item: ElBit271 June 12, 2005
  B3BD2EE70509
  Have Key Item: ElBitEV June 12, 2005
  96BD2E6F0509
  Have Key Item: LoveLetr June 12, 2005
  F9F03EE60549
  Have Key Item: Beetle June 12, 2005
  DCF03E6E0549
  Have Key Item: YumTear June 12, 2005
  FBB83EE70509
  Have Key Item: KngStone June 12, 2005
  DEB83E6F0509
  Have Key Item: Twilight June 12, 2005
  B1F72EF6254A
  Have Key Item: ArmyData June 12, 2005
  94F72E7E254A
  Have Key Item: ZLicense June 12, 2005
  B3BF2EF7250A
  Have Key Item: BLicense June 12, 2005
  96BF2E7F250A
  Have Key Item: ALicense June 12, 2005
  F9F23EF6254A
  Have Key Item: SLicense June 12, 2005
  DCF23E7E254A
  Have Key Item: SS Lic June 12, 2005
  FBBA3EF7250A
  Have Key Item: SSS Lic June 12, 2005
  DEBA3E7F250A
  Have Key Item: FreePass June 12, 2005
  31D56580904D
  Have Key Item: GateKeyA June 12, 2005
  14D56508904D
  Have Key Item: GateKeyB June 12, 2005
  339D6581900D
  Have Key Item: GateKeyC June 12, 2005
  169D6509900D
  Have Key Item: GateKeyD June 12, 2005
  79D07580904D
  Have Key Item: BugFrag June 12, 2005
  5CD07508904D
  Have Key Item: MaylCode June 12, 2005
  7B987581900D
  Have Key Item: DexCode June 12, 2005
  14F56568844D
  Have Key Item: YaiCode June 12, 2005
  33BD65E1840D
  Have Key Item: RibiCode June 12, 2005
  16BD6569840D
  Have Key Item: RaulCode June 12, 2005
  79F075E0844D
  Have Key Item: MiliCode June 12, 2005
  5CF07568844D
  Have Key Item: ONBACode June 12, 2005
  7BB875E1840D
  Have Key Item: GospCode June 12, 2005
  5EB87569840D
  Have Key Item: ACDCPass June 12, 2005
  31F765F0A44E
  Have Key Item: MariPass June 12, 2005
  14F76578A44E
  Have Key Item: OkuPass June 12, 2005
  33BF65F1A40E
  Have Key Item: AirPass June 12, 2005
  16BF6579A40E
  Equip Styles: ElecGuts June 12, 2005
  CB1830011229
  Equip Styles: ElecGuts v2 June 12, 2005
  EC5090881269
  Equip Styles: ElecGuts v3 June 12, 2005
  C95010001269
  Equip Styles: HeatGuts June 12, 2005
  EE1830891229
  Equip Styles: HeatGuts v2 June 12, 2005
  C95090001269
  Equip Styles: HeatGuts v3 June 12, 2005
  EC5010881269
  Equip Styles: AquaGuts June 12, 2005
  81572010326A
  Equip Styles: AquaGuts v2 June 12, 2005
  A61F8099322A
  Equip Styles: AquaGuts v3 June 12, 2005
  831F0011322A
  Equip Styles: WoodGuts June 12, 2005
  A4572098326A
  Equip Styles: WoodGuts v2 June 12, 2005
  831F8011322A
  Equip Styles: WoodGuts v3 June 12, 2005
  A61F0099322A
  Equip Styles: ElectCust June 12, 2005
  A61F2099322A
  Equip Styles: ElectCust v2 June 12, 2005
  81578010326A
  Equip Styles: ElectCust v3 June 12, 2005
  A4570098326A
  Equip Styles: HeatCust June 12, 2005
  C9523010326A
  Equip Styles: HeatCust v2 June 12, 2005
  EE1A9099322A
  Equip Styles: HeatCust v3 June 12, 2005
  CB1A1011322A
  Equip Styles: AquaCust June 12, 2005
  EC523098326A
  Equip Styles: AquaCust v2 June 12, 2005
  CB1A9011322A
  Equip Styles: AquaCust v3 June 12, 2005
  EE1A1099322A
  Equip Styles: WoodCust June 12, 2005
  CB1A3011322A
  Equip Styles: WoodCust v2 June 12, 2005
  EC529098326A
  Equip Styles: WoodCust v3 June 12, 2005
  C9521010326A
  Equip Styles: ElecTeam June 12, 2005
  817520600669
  Equip Styles: ElecTeam v2 June 12, 2005
  A63D80E90629
  Equip Styles: ElecTeam v3 June 12, 2005
  833D00610629
  Equip Styles: HeatTeam June 12, 2005
  A47520E80669
  Equip Styles: HeatTeam v2 June 12, 2005
  833D80610629
  Equip Styles: HeatTeam v3 June 12, 2005
  A63D00E90629
  Equip Styles: AquaTeam June 12, 2005
  833D20610629
  Equip Styles: AquaTeam v2 June 12, 2005
  A47580E80669
  Equip Styles: AquaTeam v3 June 12, 2005
  817500600669
  Equip Styles: WoodTeam June 12, 2005
  A63D20E90629
  Equip Styles: WoodTeam v2 June 12, 2005
  817580600669
  Equip Styles: WoodTeam v3 June 12, 2005
  A47500E80669
  Equip Styles: ElectShld June 12, 2005
  EC7030E80669
  Equip Styles: ElectShld v2 June 12, 2005
  CB3890610629
  Equip Styles: ElectShld v3 June 12, 2005
  EE3810E90629
  Equip Styles: HeatShld June 12, 2005
  CB3830610629
  Equip Styles: HeatShld v2 June 12, 2005
  EC7090E80669
  Equip Styles: HeatShld v3 June 12, 2005
  C97010600669
  Equip Styles: AquaShld June 12, 2005
  EE3830E90629
  Equip Styles: AquaShld v2 June 12, 2005
  C97090600669
  Equip Styles: AquaShld v3 June 12, 2005
  EC7010E80669
  Equip Styles: WoodShld June 12, 2005
  81772070266A
  Equip Styles: WoodShld v2 June 12, 2005
  A63F80F9262A
  Equip Styles: WoodShld v3 June 12, 2005
  833F0071262A
  Equip Styles: HubStyle June 12, 2005
  A47720F8266A
  Equip Styles: HubStyle v2 June 12, 2005
  833F8071262A
  Equip Styles: HubStyle v3 June 12, 2005
  A63F00F9262A
  Remove Styles: ElecGuts June 12, 2005
  EE18B0891229
  Remove Styles: ElecGuts v2 June 12, 2005
  EE18B0891229
  Remove Styles: ElecGuts v3 June 12, 2005
  EE18B0891229
  Remove Styles: HeatGuts June 12, 2005
  CB18B0011229
  Remove Styles: HeatGuts v2 June 12, 2005
  CB18B0011229
  Remove Styles: HeatGuts v3 June 12, 2005
  CB18B0011229
  Remove Styles: AquaGuts June 12, 2005
  A457A098326A
  Remove Styles: AquaGuts v2 June 12, 2005
  A457A098326A
  Remove Styles: AquaGuts v3 June 12, 2005
  A457A098326A
  Remove Styles: WoodGuts June 12, 2005
  8157A010326A
  Remove Styles: WoodGuts v2 June 12, 2005
  8157A010326A
  Remove Styles: WoodGuts v3 June 12, 2005
  8157A010326A
  Remove Styles: ElectCust June 12, 2005
  831FA011322A
  Remove Styles: ElectCust v2 June 12, 2005
  831FA011322A
  Remove Styles: ElectCust v3 June 12, 2005
  831FA011322A
  Remove Styles: HeatCust June 12, 2005
  EC52B098326A
  Remove Styles: HeatCust v2 June 12, 2005
  EC52B098326A
  Remove Styles: HeatCust v3 June 12, 2005
  EC52B098326A
  Remove Styles: AquaCust June 12, 2005
  C952B010326A
  Remove Styles: AquaCust v2 June 12, 2005
  C952B010326A
  Remove Styles: AquaCust v3 June 12, 2005
  C952B010326A
  Remove Styles: WoodCust June 12, 2005
  EE1AB099322A
  Remove Styles: WoodCust v2 June 12, 2005
  EE1AB099322A
  Remove Styles: WoodCust v3 June 12, 2005
  EE1AB099322A
  Remove Styles: ElecTeam June 12, 2005
  A475A0E80669
  Remove Styles: ElecTeam v2 June 12, 2005
  A475A0E80669
  Remove Styles: ElecTeam v3 June 12, 2005
  A475A0E80669
  Remove Styles: HeatTeam June 12, 2005
  8175A0600669
  Remove Styles: HeatTeam v2 June 12, 2005
  8175A0600669
  Remove Styles: HeatTeam v3 June 12, 2005
  8175A0600669
  Remove Styles: AquaTeam June 12, 2005
  A63DA0E90629
  Remove Styles: AquaTeam v2 June 12, 2005
  A63DA0E90629
  Remove Styles: AquaTeam v3 June 12, 2005
  A63DA0E90629
  Remove Styles: WoodTeam June 12, 2005
  833DA0610629
  Remove Styles: WoodTeam v2 June 12, 2005
  833DA0610629
  Remove Styles: WoodTeam v3 June 12, 2005
  833DA0610629
  Remove Styles: ElectShld June 12, 2005
  C970B0600669
  Remove Styles: ElectShld v2 June 12, 2005
  C970B0600669
  Remove Styles: ElectShld v3 June 12, 2005
  C970B0600669
  Remove Styles: HeatShld June 12, 2005
  EE38B0E90629
  Remove Styles: HeatShld v2 June 12, 2005
  EE38B0E90629
  Remove Styles: HeatShld v3 June 12, 2005
  EE38B0E90629
  Remove Styles: AquaShld June 12, 2005
  CB38B0610629
  Remove Styles: AquaShld v2 June 12, 2005
  CB38B0610629
  Remove Styles: AquaShld v3 June 12, 2005
  CB38B0610629
  Remove Styles: WoodShld June 12, 2005
  A477A0F8266A
  Remove Styles: WoodShld v2 June 12, 2005
  A477A0F8266A
  Remove Styles: WoodShld v3 June 12, 2005
  A477A0F8266A
  Remove Styles: HubStyle June 12, 2005
  8177A070266A
  Remove Styles: HubStyle v2 June 12, 2005
  8177A070266A
  Remove Styles: HubStyle v3 June 12, 2005
  8177A070266A
  Style Modifier:
  ElecGuts v3 [Select+Up] June 12, 2005
  13834480781C
  265F6198FA6E
  HeatGuts v3 [Select+Right] June 12, 2005
  93B305E0EC10
  0117C111FA2E
  AquaGuts v3 [Select+Down] June 12, 2005
  83030180BA30
  24174199FA2E
  WoodGuts v3 [Select+Left] June 12, 2005
  93830F86F900
  4B5AF110FAEE
  ElecCust v3 [Start+Up] June 12, 2005
  5B845490509F
  266D61E8C66D
  HeatCust v3 [Start+Right] June 12, 2005
  DBB415F0C493
  0125C161C62D
  AquaCust v3 [Start+Down] June 12, 2005
  CB04119092B3
  242541E9C62D
  WoodCust v3 [Start+Left] June 12, 2005
  DB841F96D183
  4B68F160C6ED
  ElecTeam v3 [R+Up] June 12, 2005
  5B865400789C
  266F61F8EE6E
  HeatTeam v3 [R+Right] June 12, 2005
  DBB61560EC90
  0127C171EE2E
  AquaTeam v3 [R+Down] June 12, 2005
  CB061100BAB0
  242741F9EE2E
  WoodTeam v3 [R+Left] June 12, 2005
  DB861F06F980
  4B6AF170EEEE
  ElecShld v3 [L+Up] June 12, 2005
  5B8E5480789C
  265D6B8ED37D
  HeatShld v3 [L+Right] June 12, 2005
  DBBE15E0EC90
  0115CB07D33D
  AquaShld v3 [L+Down] June 12, 2005
  CB0E1180BAB0
  24154B8FD33D
  WoodShld v3 [L+Left] June 12, 2005
  DB8E1F86F980
  4B58FB06D3FD
  HubStyle v3 [Start+Select] June 12, 2005
  93810590D013
  035FEB16FB7E
  Megaman Battle Network 3
  Code:
  [M] Must Be On June 04, 2005
  993E41C6E209
  42B84EF52E5D
  0849D5E355C9
  Transparent June 04, 2005
  FEB49F4C6E94
  Infinite HP June 04, 2005
  8FA492DC3EB9
  Maximum HP June 04, 2005
  6D9517E2F559
  4D9513E2E548
  Infinite Zenny June 04, 2005
  26EF45E87D0D
  7F9C7E24D2EB
  26EF45E87D0D
  3A9A7E2DF203
  Full Custom Guage June 04, 2005
  467700F40DDC
  Hyper Mode June 04, 2005
  00AA4A6BFE24
  No Random Battles June 04, 2005
  C66788D4ADFC
  Have 99 Regular MB June 04, 2005
  9071B84B6994
  Have 9999 Bug Pieces June 04, 2005
  E94195DBB599
  Allow 30 MegaChips in Folder June 04, 2005
  B7B48748CEB3
  Allow 30 GigaChips in Folder June 04, 2005
  BF9487484693
  Max Attack June 04, 2005
  7B81B73501D3
  Max Rapid June 04, 2005
  EC5D4CCE6519
  Max Charge June 04, 2005
  5B81B33511C2
  Max Weapon Level June 04, 2005
  33A0B7318AF3
  Buster Max Charged June 04, 2005
  7FBC7EB85AF2
  Buster does Max Damage June 04, 2005
  7B81B73501D3
  33A0B7318AF3
  7FBC7EB85AF2
  Delete Enemies [Press Select] June 04, 2005
  302BC3635DC0
  64DECDEE669C
  9A438C01E1F3
  10 Chips In-Battle (Note 1) June 04, 2005
  51A1826F4D94
  Chips Deal 5000 Damage June 04, 2005
  31D38533D5D4
  0A994EF1A57D
  Cheap Chip Trader June 04, 2005
  D89212D7966C
  Delete Time at 0:00 June 04, 2005
  1062006B4E14
  Rank S*** June 04, 2005
  E0B8D647CEF5
  4BA8DBFDAEBD
  Easy Button Tests June 04, 2005
  95F628C2EE7A
  5A4391FD059C
  Have all Subchips June 04, 2005
  C02BC3DB1D88
  6A984AF5B66C
  Quick Level Gain (Note 2) June 04, 2005
  BF05BE04810B
  02B94EF12D5D
  BA931749D525
  Have Navi Customizer June 04, 2005
  5F86032CC234
  All Navi Blocks Compressed June 04, 2005
  7DD5353A61EB
  0E9D4EF8A53D
  Complete Library+ (Note 3)
  Part 1 June 04, 2005
  5AC135254343
  7F5DFC78416B
  5AC135254343
  4D9433BE1202
  5AC135254343
  8F873AD065E0
  5AC135254343
  5FD5383851FA
  E2A84AC57E4C
  5AC135254343
  7911B733612B
  6A984AF5B66C
  Part 2 June 04, 2005
  5AC135254343
  8A08FAD9123C
  44BC47FE8E3F
  5AC135254343
  EA09FEDD012D
  44BC47FE8E3F
  5AC135254343
  CA09FADD113C
  44BC47FE8E3F
  Style Equipped: (Note 4)
  Elec Guts June 04, 2005
  9F971340C574
  Heat Guts June 04, 2005
  B7B507405D45
  Aqua Guts June 04, 2005
  BF951740D565
  Wood Guts June 04, 2005
  D7B603444E50
  Elec Cust June 04, 2005
  1A8313798536
  Heat Cust June 04, 2005
  32A107791D07
  Aqua Cust June 04, 2005
  3A8117799527
  Wood Cust June 04, 2005
  52A2037D0E12
  Elec Team June 04, 2005
  1F8713708576
  Heat Team June 04, 2005
  37A507701D47
  Aqua Team June 04, 2005
  3F8517709567
  Wood Team June 04, 2005
  57A603740E52
  Elec Shld June 04, 2005
  98933A4BE534
  Heat Shld June 04, 2005
  B0B12E4B7D05
  Aqua Shld June 04, 2005
  B8913E4BF525
  Wood Shld June 04, 2005
  D0B22A4F6E10
  Elec Ground June 04, 2005
  9D973A42E574
  Heat Ground June 04, 2005
  B5B52E427D45
  Aqua Ground June 04, 2005
  BD953E42F565
  Wood Ground June 04, 2005
  D5B62A466E50
  Elec Shdw June 04, 2005
  18833A7BA536
  Heat Shdw June 04, 2005
  30A12E7B3D07
  Aqua Shdw June 04, 2005
  38813E7BB527
  Wood Shdw June 04, 2005
  50A22A7F2E12
  Elec Bug June 04, 2005
  1D873A72A576
  Heat Bug June 04, 2005
  35A52E723D47
  Aqua Bug June 04, 2005
  3D853E72B567
  Wood Bug June 04, 2005
  55A62A762E52
  Equipped Navi Programs
  Air Shoes June 04, 2005
  A07A5CC3EE7D
  Shinobi Dash June 04, 2005
  3E8697780695
  Press Program June 04, 2005
  D8921A4FF624
  Humor Sense June 04, 2005
  E07B5CC7ED7D
  Black Mind June 04, 2005
  CC5F58CE750C
  Aim Fish June 04, 2005
  16A493789EA4
  Oil Body June 04, 2005
  1E8483781684
  Battery Mode June 04, 2005
  36A697788EB5
  Jungle Land June 04, 2005
  7E87877C0591
  Rush Support June 04, 2005
  5E87937C1584
  Beat Support June 04, 2005
  76A5877C8DB5
  Tango Support June 04, 2005
  7E85977C0595
  Protoscope June 04, 2005
  D2B39345DDE4
  Custom 1 June 04, 2005
  5A81837515C0
  Change Energy June 04, 2005
  DA93934555C4
  Quick Gauge June 04, 2005
  1E8693781684
  Collectors Eye June 04, 2005
  7E85877C0595
  Under Shirt June 04, 2005
  9E9693485684
  Buster Max June 04, 2005
  7E87977C0595
  Bug Stopper June 04, 2005
  B2B29741CEF5
  MegaFolder 1 June 04, 2005
  3A80977106D1
  GigaFolder 1 June 04, 2005
  7A81877505D5
  Dark License June 04, 2005
  9A92934156C4
  Guts/Shadow:
  Super Armor June 04, 2005
  807A58C3FE6C
  Shadow Shoes June 04, 2005
  A85A5CC3665D
  Float Shoes June 04, 2005
  807848C3FE6C
  Break Buster June 04, 2005
  E85B5CC7655D
  Break Charge June 04, 2005
  EC5F5CCE651D
  Custom/Shield:
  Custom 2 June 04, 2005
  3F8687780695
  Block June 04, 2005
  CC5D48CE750C
  Shield June 04, 2005
  AC5E4CCA6619
  Reflect June 04, 2005
  8C5C48CA7608
  Team/Ground:
  Set Metal June 04, 2005
  B0B2BE43EEF3
  Set Green June 04, 2005
  9890AA4376C2
  Set Ice June 04, 2005
  90B0BA43FEE2
  Set Magma June 04, 2005
  FD97AE4E6597
  Set Sand June 04, 2005
  DD95AA4E7586
  Set Holy June 04, 2005
  F7B7974CCDB7
  MegaFolder 2 June 04, 2005
  57A7837C9DA4
  Bug:
  Dark License June 04, 2005
  9A92934156C4
  Have Navi Cust Blocks:
  Super Armor June 04, 2005
  32A317790D15
  Break Buster June 04, 2005
  76A617740E55
  Kawarimi Magic June 04, 2005
  1E8713709564
  Break Charge June 04, 2005
  36A717700D55
  Set Green June 04, 2005
  F2B2174D4E15
  Set Ice June 04, 2005
  B2B317494D15
  Set Lava June 04, 2005
  F6B617444E55
  Set Sand June 04, 2005
  B6B717404D55
  Set Metal June 04, 2005
  70A21E7F2E15
  Set Holy June 04, 2005
  30A31E7B2D15
  Custom#1 (Y) June 04, 2005
  7C861E76A675
  Custom#1 (B) June 04, 2005
  74A61E762E55
  Custom#2 (B) June 04, 2005
  34A71E722D55
  MegaFolder#1 (P) June 04, 2005
  D0B21A4F7E04
  MegaFolder#1 (G) June 04, 2005
  F0B21E4F6E15
  MegaFolder#2 (G) June 04, 2005
  B0B31E4B6D15
  Block June 04, 2005
  F4B61E466E55
  Shield June 04, 2005
  B4B71E426D55
  Reflect June 04, 2005
  7262957D0E95
  Shadow Shoes June 04, 2005
  326395790D95
  Float Shoes June 04, 2005
  766695740ED5
  KawarimiMagic June 04, 2005
  366795700DD5
  Shinobi Dash June 04, 2005
  BE579540C5F5
  Oil Body June 04, 2005
  70629C7F2E95
  Aim Fish June 04, 2005
  1063987B3D84
  Battery Mode June 04, 2005
  74669C762ED5
  Jungle Land June 04, 2005
  1C479872B5E4
  Collectors Eye June 04, 2005
  D072984F7E84
  Air Shoes June 04, 2005
  9853984BF5A4
  Under Shirt June 04, 2005
  DC569846F6E4
  Quick Gauge June 04, 2005
  947798427DC4
  Rush Support June 04, 2005
  6A8A57FD061D
  Beat Program June 04, 2005
  0A8B53F9150C
  Tango Support June 04, 2005
  46AE53F49E6C
  Weapon+1 (W) June 04, 2005
  0E8F53F0154C
  Weapon+1 (P) June 04, 2005
  06AF53F09D6C
  Weapon+1 (Y) June 04, 2005
  2E8F57F0055D
  HP+100 (W) June 04, 2005
  CA9A53CD560C
  HP+100 (P) June 04, 2005
  C2BA53CDDE2C
  HP+100 (Y) June 04, 2005
  EA9A57CD461D
  HP+200 (W) June 04, 2005
  8A9B53C9550C
  HP+200 (P) June 04, 2005
  82BB53C9DD2C
  HP+200 (Y) June 04, 2005
  AA9B57C9451D
  HP+300 (W) June 04, 2005
  CE9E53C4564C
  HP+300 (P) June 04, 2005
  C6BE53C4DE6C
  HP+300 (Y) June 04, 2005
  EE9E57C4465D
  HP+500 (W) June 04, 2005
  8E9F53C0554C
  HP+500 (P) June 04, 2005
  86BF53C0DD6C
  HP+500 (Y) June 04, 2005
  AE9F57C0455D
  RegMB+5 (W) June 04, 2005
  488A5AFF360C
  RegMB+5 (P) June 04, 2005
  40AA5AFFBE2C
  RegMB+5 (Y) June 04, 2005
  688A5EFF261D
  Attack+1 (W) June 04, 2005
  088B5AFB350C
  Attack+1 (P) June 04, 2005
  00AB5AFBBD2C
  Attack+1 (Y) June 04, 2005
  288B5EFB251D
  Rapid+1 (W) June 04, 2005
  4C8E5AF6364C
  Rapid+1 (P) June 04, 2005
  44AE5AF6BE6C
  Rapid+1 (Y) June 04, 2005
  6C8E5EF6265D
  Charge+1 (W) June 04, 2005
  0C8F5AF2354C
  Charge+1 (P) June 04, 2005
  04AF5AF2BD6C
  Charge+1 (Y) June 04, 2005
  2C8F5EF2255D
  Bug Stopper June 04, 2005
  C89A5ACF760C
  Humor Sense June 04, 2005
  80BB5ACBFD2C
  Buster Max June 04, 2005
  84BF5AC2FD6C
  GigaFolder#1 June 04, 2005
  4A4AD1FD168C
  Saito Patch June 04, 2005
  0A4BD1F9158C
  Dark Licence June 04, 2005
  4E4ED1F416CC
  Virus Breeding:
  Have all Viruses June 04, 2005
  4B51B8B1C102
  2B50BCB5D213
  5B40B125C2F2
  Infinite Food June 04, 2005
  D5378AC6EDF8
  10BA63ABCA1A
  Max Attack: Mettaur June 04, 2005
  ED45B58AB153
  CD45B18AA142
  Max Attack: Bunny June 04, 2005
  AD44B58EB253
  8D44B18EA242
  Max Attack: Swordy June 04, 2005
  E941B583B113
  C941B183A102
  Max Attack: Spikey June 04, 2005
  A940B587B213
  8940B187A202
  Max Attack: Mushy June 04, 2005
  6D55B5BAF153
  4D55B1BAE142
  Max Attack: Jelly June 04, 2005
  2D54B5BEF253
  0D54B1BEE242
  Max Attack: KillerEye June 04, 2005
  6951B5B3F113
  4951B1B3E102
  Max Attack: Momogra June 04, 2005
  2950B5B7F213
  0950B1B7E202
  Max Attack: Scuttlest June 04, 2005
  EF45BC889153
  CF45B8888142
  FF54B51C92A3
  Megaman Battle Network 4 Blue Moon
  Code:
  [M] Must Be On August 10, 2005
  9F6637CD47C3
  10226CCB2BAA
  1C67E88B7008
  C7CD05160B97
  CF9D05140B17
  No Random Battles June 24, 2005
  5B1005082B1B
  Infinite HP June 24, 2005
  57678D68786B
  Transparent June 24, 2005
  8808850302BC
  98308D742BD6
  Custom Gauge Full June 24, 2005
  8B8A420753B6
  Chips deal 5000 Damage June 24, 2005
  90400545761C
  88FA0D140B26
  Earn Max Bug Frags June 24, 2005
  AC3D6C131BF4
  Buster Level S June 24, 2005
  9B2229D66986
  Low Delete Time June 24, 2005
  8F2F68867084
  AC0D443733D6
  Rapid Fire June 24, 2005
  14F5091F1312
  08B8584D4A90
  Quick Weapon Charge June 24, 2005
  874F6482303C
  E74F4423347D
  Quick Zenny Gain June 24, 2005
  FFA5AD93EE4D
  A3E80F94D2F4
  Cheap Chip Trader June 24, 2005
  E7FD6C851397
  Free Net Deals June 24, 2005
  87DD25A50BE6
  88A82DB70A74
  8FFD68D55336
  Access all Panels June 24, 2005
  F0704804F327
  9CF71D041234
  F0604C06B327
  9CF71D041234
  F0604806F327
  9CF71D041234
  Delete Enemies [Select+Up] June 24, 2005
  6C6B39E9AC49
  8B0A21826ABC
  Have all Souls June 24, 2005
  C4CFF651E5C5
  682AFEEBB54B
  Have Max Zenny June 24, 2005
  C7FD0D1413B7
  CFAD0D161337
  D88291C0C90F
  C0EA895648A5
  C80AD4D5B107
  D062CC4330AD
  Have all Subchips June 24, 2005
  F7C5402252DD
  84AF0D1613A6
  17D5C00C5B92
  8BF809144B26
  60FA1BB988F3
  84AF0D1613A6
  Have all Navi Blocks June 24, 2005
  8BB82D950B36
  040F649B338A
  6C8F25FF7051
  040F649B338A
  9C377E00F134
  040F649B338A
  Have Complete Library+PA August 24, 2005
  97C540024A9C
  7B5001286A49
  7C07D2E88403
  838801124B8E
  F8228FA1606D
  FFD50120524D
  F8123723684F
  1F5585483218
  F042372168CF
  1F5585483218
  Megaman Battle Network 4 Red Sun
  Code:
  [M] Must Be On August 10, 2005
  9F6637CD47C3
  8BE829F64B66
  1C67E88B7008
  C7CD05160B97
  CF9D05140B17
  No Random Battles June 24, 2005
  5B1005082B1B
  Infinite HP June 24, 2005
  57678D68786B
  Transparent June 24, 2005
  8808850302BC
  98308D742BD6
  Custom Gauge Full June 24, 2005
  8B8A420753B6
  Chips deal 5000 Damage June 24, 2005
  90400545761C
  88FA0D140B26
  Earn Max Bug Frags June 24, 2005
  AC3D6C131BF4
  Buster Level S June 24, 2005
  9B2229D66986
  Low Delete Time June 24, 2005
  8F2F68867084
  AC0D443733D6
  Rapid Fire June 24, 2005
  14F5091F1312
  08B8584D4A90
  Quick Weapon Charge June 24, 2005
  874F6482303C
  E74F4423347D
  Quick Zenny Gain June 24, 2005
  FFA5AD93EE4D
  A3E80F94D2F4
  Cheap Chip Trader June 24, 2005
  E7FD6C851397
  Free Net Deals June 24, 2005
  87DD25A50BE6
  88A82DB70A74
  8FFD68D55336
  Access all Panels June 24, 2005
  F0704804F327
  9CF71D041234
  F0604C06B327
  9CF71D041234
  F0604806F327
  9CF71D041234
  Delete Enemies [Select+Up] June 24, 2005
  6C6B39E9AC49
  8B0A21826ABC
  Have all Souls June 24, 2005
  C4CFF651E5C5
  682AFEEBB54B
  Have Max Zenny June 24, 2005
  C7FD0D1413B7
  CFAD0D161337
  D88291C0C90F
  C0EA895648A5
  C80AD4D5B107
  D062CC4330AD
  Have all Subchips June 24, 2005
  F7C5402252DD
  84AF0D1613A6
  17D5C00C5B92
  8BF809144B26
  E75DF4F41AD7
  84AF0D1613A6
  Have all Navi Blocks June 24, 2005
  8BB82D950B36
  040F649B338A
  6C8F25FF7051
  040F649B338A
  1B90914D6310
  040F649B338A
  Have Complete Library+PA August 24, 2005
  97C540024A9C
  7B5001286A49
  7C07D2E88403
  838801124B8E
  E3689BB362FF
  FFD50120524D
  F8123723684F
  1F5585483218
  F042372168CF
  1F5585483218
  Megaman Battle Network 5 Team Colonel
  Code:
  [M] Must Be On July 13, 2005
  9288FE526AA3
  F040F48E800C
  B8164EDF6BB4
  No Random Battles July 13, 2005
  4678DBDDFD21
  Walk Thru Walls July 13, 2005
  B9747D4D2CBD
  Invincible July 13, 2005
  8006768E6415
  Infinite HP July 13, 2005
  078B6B1DD646
  Quick Charge July 13, 2005
  0C0252BA6685
  Full Custom Gauge July 13, 2005
  BBABDC5E79F7
  10 Chips In-Battle July 13, 2005
  F2BFF48FD516
  Chips do 5000 Damage July 13, 2005
  FA22778514C5
  F30A5E5EB968
  Cheap Chip Trader July 13, 2005
  B38B6D0C7C47
  Infinite Data Gems July 13, 2005
  0768704E7025
  Always Rank S July 13, 2005
  8A0ECD9C5994
  Always Berserk Mode July 13, 2005
  0CC1728E24CE
  Always Dark Mode July 13, 2005
  762E52DEF435
  Always Full-Synchro July 13, 2005
  89D1AD210BCA
  99 Regular Mem July 13, 2005
  88E1E6EA65E6
  Maximum Stats July 13, 2005
  7C83F2AAA58E
  04A778AB6042
  Delete Enemies [Select] July 13, 2005
  8B36D55D76B5
  7468D99CAD0D
  0C7498B74895
  Allow 30 MegaChps(Folder) July 13, 2005
  7E1E199D9A9C
  Allow 30 GigaChps(Folder) July 13, 2005
  0EAFBB8C1B9E
  Soul Max Charged July 13, 2005
  0E1ED99D7994
  Infinite Chip(In-Battle) July 13, 2005
  F3AFDD1CF913
  Empty VacuProg July 13, 2005
  FA685C9EFCC5
  Infinite Oxygen July 13, 2005
  C174547BE671
  Infinite Unite Turns July 13, 2005
  FA6C46DE94FD
  Easy Ninja Game July 13, 2005
  F3026C0EBC09
  F112E729A108
  Infinite Order Pnts July 13, 2005
  7C44D39C81DD
  1 Turn Liberate July 13, 2005
  FA60569FB4CD
  FA7C469FB4DD
  Target: 99 Phases July 13, 2005
  B11645796030
  Actual: 1 Phase July 13, 2005
  C32ACE5EFD21
  Have Custom E-Mods[Sel+L+R] July 13, 2005
  81F9754D242B
  F358D55DF420
  0C64D29E65D5
  BA836D949E6F
  F358D55DF420
  B35CCE571F79
  CAAF7C8ABC9F
  3C8B02B24584
  C3A7342670CB
  83E97E4E7822
  Have all Souls July 13, 2005
  C33A8E33DF00
  Have Max Zenny July 13, 2005
  C2AB7CCEB86B
  C2BBFECFB96B
  B28FAF891F4A
  B2C9648E5202
  F0C5AFC9CF22
  F08364CE826A
  Have Max Bug Frags July 13, 2005
  0D36790D2CDD
  0D26FB0C2DDD
  3F488B455F24
  B29BEF8D3D4B
  7D83A217834E
  F050C6DFE121
  Have all Subchips July 13, 2005
  C1AB7C4EE863
  F39BFC4FB86A
  83367D1D7E51
  832A5E5E3968
  3E16CAAAD3E4
  F39BFC4FB86A
  Have all Navi Blocks July 13, 2005
  C178DE5FA929
  75445A1EE910
  7744EB0C1D39
  75445A1EE910
  3EC568BB92AE
  75445A1EE910
  Have Library+PA Entries July 13, 2005
  81AB5C5E6863
  7E1AD19DB4CC
  F340AF715798
  8378DC5F7820
  F10E6C0668D1
  7E1AD19DB4CC
  Have Chips in PackNote 1)
  Standard Chips July 13, 2005
  3C9B80B34485
  7CDDC2FA69A6
  0EF9F18D5687
  3C9B80B34485
  7CCD40FB68A6
  0EF9F18D5687
  Giga Chips July 13, 2005
  3C9B80B34485
  7E97CBF9FDF6
  83AB7E4E1B6B
  Mega Chips July 13, 2005
  3C9B80B34485
  75CDEB69252A
  0574D81F4A11
  Dark Chips July 13, 2005
  3C9B80B34485
  B3D1C67AB93A
  83BBFC4F1A6B
  Play as NaviNet/Battle)
  MegaMan July 13, 2005
  B1877C0E6C13
  Colonel July 13, 2005
  C136CE1FEF10
  ShadowMan July 13, 2005
  3587784E4C33
  NumberMan July 13, 2005
  45A7684ECC33
  TomahawkMan July 13, 2005
  3597FA4F4D32
  KnightMan July 13, 2005
  45B7EA4FCD32
  ToadMan July 13, 2005
  3506585E4E31
  Soul In-Battle:
  Protoman July 13, 2005
  061EC9DD7935
  FA6C46DE94FD
  GyroMan July 13, 2005
  762E5BDCF834
  FA6C46DE94FD
  SearchMan July 13, 2005
  060E4BDC7834
  FA6C46DE94FD
  NapalmMan July 13, 2005
  76BFF9CDFB37
  FA6C46DE94FD
  MagnetMan July 13, 2005
  069FE9CD7B37
  FA6C46DE94FD
  Meddy July 13, 2005
  76AF7BCCFA36
  FA6C46DE94FD
  Colonel July 13, 2005
  068F6BCC7A36
  FA6C46DE94FD
  ShadowMan July 13, 2005
  F23EDD9DD915
  FA6C46DE94FD
  NumberMan July 13, 2005
  821ECD9D5915
  FA6C46DE94FD
  TomahawkMan July 13, 2005
  F22E5F9CD814
  FA6C46DE94FD
  KnightMan July 13, 2005
  820E4F9C5814
  FA6C46DE94FD
  ToadMan July 13, 2005
  F2BFFD8DDB17
  FA6C46DE94FD
  Chaos Soul In-Battle:
  Protoman July 13, 2005
  061EC9DD7935
  C193EC0F294F
  3DA3624E44A3
  GyroMan July 13, 2005
  762E5BDCF834
  B1A37E0EA84E
  3DA3624E44A3
  SearchMan July 13, 2005
  060E4BDC7834
  C1836E0E284E
  3DA3624E44A3
  NapalmMan July 13, 2005
  76BFF9CDFB37
  B132DC1FAB4D
  3DA3624E44A3
  MagnetMan July 13, 2005
  069FE9CD7B37
  C112CC1F2B4D
  3DA3624E44A3
  Meddy July 13, 2005
  76AF7BCCFA36
  B1225E1EAA4C
  3DA3624E44A3
  Colonel July 13, 2005
  068F6BCC7A36
  C1024E1E2A4C
  3DA3624E44A3
  ShadowMan July 13, 2005
  F23EDD9DD915
  35B3F84F896F
  3DA3624E44A3
  NumberMan July 13, 2005
  821ECD9D5915
  4593E84F096F
  3DA3624E44A3
  TomahawkMan July 13, 2005
  F22E5F9CD814
  35A37A4E886E
  3DA3624E44A3
  KnightMan July 13, 2005
  820E4F9C5814
  45836A4E086E
  3DA3624E44A3
  ToadMan July 13, 2005
  F2BFFD8DDB17
  3532D85F8B6D
  3DA3624E44A3
  Navi In-Battle Modifier:
  Protoman [Sel+R+Up] July 13, 2005
  3E9702925594
  F27C5EDE7831
  3E9702925594
  061EC9DD7935
  3E9702925594
  7626D99CBF1D
  4E6F9F62864C
  67AB740EB44B
  GyroMan [Sel+R+Right] July 13, 2005
  3CD942B205CC
  F26C5E9E7831
  3CD942B205CC
  762E5BDCF834
  3CD942B205CC
  7626D99CBF1D
  0A7FB0573A6D
  07BBD41F3449
  SearchMan [Sel+R+Down] July 13, 2005
  359B023A4500
  F26C5E9EF831
  359B023A4500
  060E4BDC7834
  359B023A4500
  7626D99CBF1D
  4313CE7F8EFA
  67BBD41FB449
  NapalmMan [Sel+R+Left] July 13, 2005
  3C9B0BB44984
  F26C5E9E7839
  3C9B0BB44984
  76BFF9CDFB37
  3C9B0BB44984
  7626D99CBF1D
  46D7AF3384D0
  67BBD41FB449
  MagnetMan [Sel+L+Up] July 13, 2005
  3E870292D594
  828F2ECE3A7B
  3E870292D594
  069FE9CD7B37
  3E870292D594
  7626D99CBF1D
  7A03CB52FEB6
  07AB541E3449
  Meddy [Sel+L+Right] July 13, 2005
  3CC942B285CC
  F27C5E8EF831
  3CC942B285CC
  76AF7BCCFA36
  3CC942B285CC
  7626D99CBF1D
  4387ED2A84F1
  67AB541EB449
  Colonel [Sel+L+Down] July 13, 2005
  358B023AC500
  F26C5ECEF839
  358B023AC500
  068F6BCC7A36
  358B023AC500
  7626D99CBF1D
  42A7F362A8F0
  67AB541EB449
  ShadowMan [Sel+L+Left] July 13, 2005
  3C8B0BB4C984
  F27C5ECE7839
  3C8B0BB4C984
  F23EDD9DD915
  3C8B0BB4C984
  7626D99CBF1D
  02DF84571041
  03BBF44F346B
  NumberMan [Sel+A+Up] July 13, 2005
  4EB712925594
  F27C5ECE7831
  4EB712925594
  821ECD9D5915
  4EB712925594
  7626D99CBF1D
  4FFF9C0F946D
  63BBF44FB46B
  TomahawkMan [Sel+A+Down] July 13, 2005
  45BB123A4500
  F27C5E9EF839
  45BB123A4500
  F22E5F9CD814
  45BB123A4500
  7626D99CBF1D
  3A97E14330D7
  63BBF44FB46B
  KnightMan [Sel+A+Right] July 13, 2005
  4CF952B205CC
  F26C5EDE7839
  4CF952B205CC
  820E4F9C5814
  4CF952B205CC
  7626D99CBF1D
  FFBA7D1BDDA7
  03AB744E346B
  ToadMan [Sel+L+Left] July 13, 2005
  4CBB1BB44984
  F26C5E8E7031
  4CBB1BB44984
  F2BFFD8DDB17
  4CBB1BB44984
  7626D99CBF1D
  4747812AEAB1
  63AB744EB46B
  Soul In-Battle Modifier:
  Protoman [Sel+R+Up] July 13, 2005
  3E9702925594
  F27C5EDE7831
  3E9702925594
  061EC9DD7935
  3E9702925594
  7626D99CBF1D
  02D785630C93
  03BBDC5F7821
  GyroMan [Sel+R+Right] July 13, 2005
  3CD942B205CC
  F26C5E9E7831
  3CD942B205CC
  762E5BDCF834
  3CD942B205CC
  7626D99CBF1D
  3F97E12B2CB5
  63BBDC5FF821
  SearchMan [Sel+R+Down] July 13, 2005
  359B023A4500
  F26C5E9EF831
  359B023A4500
  060E4BDC7834
  359B023A4500
  7626D99CBF1D
  4617C4378EB3
  63BBDC5FF821
  NapalmMan [Sel+R+Left] July 13, 2005
  3C9B0BB44984
  F26C5E9E7839
  3C9B0BB44984
  76BFF9CDFB37
  3C9B0BB44984
  7626D99CBF1D
  0727FA7E22B8
  03AB5C5E7821
  MagnetMan [Sel+L+Up] July 13, 2005
  3E870292D594
  828F2ECE3A7B
  3E870292D594
  069FE9CD7B37
  3E870292D594
  7626D99CBF1D
  026F90662E03
  03AB5C5E7821
  Meddy [Sel+L+Right] July 13, 2005
  3CC942B285CC
  F27C5E8EF831
  3CC942B285CC
  76AF7BCCFA36
  3CC942B285CC
  7626D99CBF1D
  4787CA7EE8F2
  63AB5C5EF821
  Colonel [Sel+L+Down] July 13, 2005
  358B023AC500
  F26C5ECEF839
  358B023AC500
  068F6BCC7A36
  358B023AC500
  7626D99CBF1D
  4A0FC952FA47
  63AB5C5EF821
  ShadowMan [Sel+L+Left] July 13, 2005
  3C8B0BB4C984
  F27C5ECE7839
  3C8B0BB4C984
  F23EDD9DD915
  3C8B0BB4C984
  7626D99CBF1D
  07BFF60F104A
  07BBF40F344B
  NumberMan [Sel+A+Up] July 13, 2005
  4EB712925594
  F27C5ECE7831
  4EB712925594
  821ECD9D5915
  4EB712925594
  7626D99CBF1D
  0B1FEF2B066E
  07BBF40F344B
  TomahawkMan [Sel+A+Down] July 13, 2005
  45BB123A4500
  F27C5E9EF839
  45BB123A4500
  F22E5F9CD814
  45BB123A4500
  7626D99CBF1D
  061FEE37064A
  07BBF40F344B
  KnightMan [Sel+A+Right] July 13, 2005
  4CF952B205CC
  F26C5EDE7839
  4CF952B205CC
  820E4F9C5814
  4CF952B205CC
  7626D99CBF1D
  47D7AA6FE49A
  67BBF40FB44B
  ToadMan [Sel+L+Left] July 13, 2005
  4CBB1BB44984
  F26C5E8E7031
  4CBB1BB44984
  F2BFFD8DDB17
  4CBB1BB44984
  7626D99CBF1D
  4A3FDA77A664
  67BBF40FB44B
  Megaman Battle Network 5 Team Protoman
  Code:
  [M] Must Be On July 13, 2005
  9288FE526AA3
  3F9BF94D1CEA
  B8164EDF6BB4
  No Random Battles July 13, 2005
  4678DBDDFD21
  Walk Thru Walls July 13, 2005
  B9747D4D2CBD
  Invincible July 13, 2005
  8006768E6415
  Infinite HP July 13, 2005
  078B6B1DD646
  Quick Charge July 13, 2005
  0C0252BA6685
  Full Custom Gauge July 13, 2005
  BBABDC5E79F7
  10 Chips In-Battle July 13, 2005
  F2BFF48FD516
  Chips do 5000 Damage July 13, 2005
  FA22778514C5
  F30A5E5EB968
  Cheap Chip Trader July 13, 2005
  B38B6D0C7C47
  Infinite Data Gems July 13, 2005
  0768704E7025
  Always Rank S July 13, 2005
  8A0ECD9C5994
  Always Berserk Mode July 13, 2005
  0CC1728E24CE
  Always Dark Mode July 13, 2005
  762E52DEF435
  Always Full-Synchro July 13, 2005
  89D1AD210BCA
  99 Regular Mem July 13, 2005
  88E1E6EA65E6
  Maximum Stats July 13, 2005
  7C83F2AAA58E
  04A778AB6042
  Delete Enemies [Select] July 13, 2005
  8B36D55D76B5
  7468D99CAD0D
  0C7498B74895
  Allow 30 MegaChps(Folder) July 13, 2005
  7E1E199D9A9C
  Allow 30 GigaChps(Folder) July 13, 2005
  0EAFBB8C1B9E
  Soul Max Charged July 13, 2005
  0E1ED99D7994
  Infinite Chip(In-Battle) July 13, 2005
  F3AFDD1CF913
  Empty VacuProg July 13, 2005
  FA685C9EFCC5
  Infinite Oxygen July 13, 2005
  C174547BE671
  Infinite Unite Turns July 13, 2005
  FA6C46DE94FD
  Easy Ninja Game July 13, 2005
  F3026C0EBC09
  F112E729A108
  Infinite Order Pnts July 13, 2005
  7C44D39C81DD
  1 Turn Liberate July 13, 2005
  FA60569FB4CD
  FA7C469FB4DD
  Target: 99 Phases July 13, 2005
  B11645796030
  Actual: 1 Phase July 13, 2005
  C32ACE5EFD21
  Have Custom E-Mods[Sel+L+R] July 13, 2005
  81F9754D242B
  F358D55DF420
  0C64D29E65D5
  350ACB3DAD58
  F358D55DF420
  3CC168AE2CCE
  CAAF7C8ABC9F
  3C8B02B24584
  C3A7342670CB
  83E97E4E7822
  Have all Souls July 13, 2005
  B31A8E335F00
  Have Max Zenny July 13, 2005
  C2AB7CCEB86B
  C2BBFECFB96B
  B28FAF891F4A
  B2C9648E5202
  F0C5AFC9CF22
  F08364CE826A
  Have Max Bug Frags July 13, 2005
  0D36790D2CDD
  0D26FB0C2DDD
  3F488B455F24
  B29BEF8D3D4B
  7D83A217834E
  F050C6DFE121
  Have all Subchips July 13, 2005
  C1AB7C4EE863
  F39BFC4FB86A
  83367D1D7E51
  832A5E5E3968
  BA5405ADB685
  F39BFC4FB86A
  Have all Navi Blocks July 13, 2005
  C178DE5FA929
  75445A1EE910
  7744EB0C1D39
  75445A1EE910
  BA87A7BCF7CF
  75445A1EE910
  Have Library+PA Entries July 13, 2005
  81AB5C5E6863
  7E1AD19DB4CC
  F340AF715798
  8378DC5F7820
  F8CD8E8F2B96
  7E1AD19DB4CC
  Have Chips in PackNote 1)
  Standard Chips July 13, 2005
  3C9B80B34485
  7CDDC2FA69A6
  0EF9F18D5687
  3C9B80B34485
  7CCD40FB68A6
  0EF9F18D5687
  Giga Chips July 13, 2005
  3C9B80B34485
  7E97CBF9FDF6
  83AB7E4E1B6B
  Mega Chips July 13, 2005
  3C9B80B34485
  75CDEB69252A
  0574D81F4A11
  Dark Chips July 13, 2005
  3C9B80B34485
  B3D1C67AB93A
  83BBFC4F1A6B
  Play as NaviNet/Battle)
  MegaMan July 13, 2005
  B1877C0E6C13
  ProtoMan July 13, 2005
  C1A76C0EEC13
  GyroMan July 13, 2005
  B197FE0F6D12
  SearchMan July 13, 2005
  C1B7EE0FED12
  NapalmMan July 13, 2005
  B1065C1E6E11
  MagnetMan July 13, 2005
  C1264C1EEE11
  Medi July 13, 2005
  B116DE1F6F10
  Soul In-Battle:
  Protoman July 13, 2005
  061EC9DD7935
  FA6C46DE94FD
  GyroMan July 13, 2005
  762E5BDCF834
  FA6C46DE94FD
  SearchMan July 13, 2005
  060E4BDC7834
  FA6C46DE94FD
  NapalmMan July 13, 2005
  76BFF9CDFB37
  FA6C46DE94FD
  MagnetMan July 13, 2005
  069FE9CD7B37
  FA6C46DE94FD
  Meddy July 13, 2005
  76AF7BCCFA36
  FA6C46DE94FD
  Colonel July 13, 2005
  068F6BCC7A36
  FA6C46DE94FD
  ShadowMan July 13, 2005
  F23EDD9DD915
  FA6C46DE94FD
  NumberMan July 13, 2005
  821ECD9D5915
  FA6C46DE94FD
  TomahawkMan July 13, 2005
  F22E5F9CD814
  FA6C46DE94FD
  KnightMan July 13, 2005
  820E4F9C5814
  FA6C46DE94FD
  ToadMan July 13, 2005
  F2BFFD8DDB17
  FA6C46DE94FD
  Chaos Soul In-Battle:
  Protoman July 13, 2005
  061EC9DD7935
  C193EC0F294F
  3DA3624E44A3
  GyroMan July 13, 2005
  762E5BDCF834
  B1A37E0EA84E
  3DA3624E44A3
  SearchMan July 13, 2005
  060E4BDC7834
  C1836E0E284E
  3DA3624E44A3
  NapalmMan July 13, 2005
  76BFF9CDFB37
  B132DC1FAB4D
  3DA3624E44A3
  MagnetMan July 13, 2005
  069FE9CD7B37
  C112CC1F2B4D
  3DA3624E44A3
  Meddy July 13, 2005
  76AF7BCCFA36
  B1225E1EAA4C
  3DA3624E44A3
  Colonel July 13, 2005
  068F6BCC7A36
  C1024E1E2A4C
  3DA3624E44A3
  ShadowMan July 13, 2005
  F23EDD9DD915
  35B3F84F896F
  3DA3624E44A3
  NumberMan July 13, 2005
  821ECD9D5915
  4593E84F096F
  3DA3624E44A3
  TomahawkMan July 13, 2005
  F22E5F9CD814
  35A37A4E886E
  3DA3624E44A3
  KnightMan July 13, 2005
  820E4F9C5814
  45836A4E086E
  3DA3624E44A3
  ToadMan July 13, 2005
  F2BFFD8DDB17
  3532D85F8B6D
  3DA3624E44A3
  Navi In-Battle Modifier:
  Protoman [Sel+R+Up] July 13, 2005
  3E9702925594
  F27C5EDE7831
  3E9702925594
  061EC9DD7935
  3E9702925594
  7626D99CBF1D
  4E6F9F62864C
  67AB740EB44B
  GyroMan [Sel+R+Right] July 13, 2005
  3CD942B205CC
  F26C5E9E7831
  3CD942B205CC
  762E5BDCF834
  3CD942B205CC
  7626D99CBF1D
  0A7FB0573A6D
  07BBD41F3449
  SearchMan [Sel+R+Down] July 13, 2005
  359B023A4500
  F26C5E9EF831
  359B023A4500
  060E4BDC7834
  359B023A4500
  7626D99CBF1D
  4313CE7F8EFA
  67BBD41FB449
  NapalmMan [Sel+R+Left] July 13, 2005
  3C9B0BB44984
  F26C5E9E7839
  3C9B0BB44984
  76BFF9CDFB37
  3C9B0BB44984
  7626D99CBF1D
  46D7AF3384D0
  67BBD41FB449
  MagnetMan [Sel+L+Up] July 13, 2005
  3E870292D594
  828F2ECE3A7B
  3E870292D594
  069FE9CD7B37
  3E870292D594
  7626D99CBF1D
  7A03CB52FEB6
  07AB541E3449
  Meddy [Sel+L+Right] July 13, 2005
  3CC942B285CC
  F27C5E8EF831
  3CC942B285CC
  76AF7BCCFA36
  3CC942B285CC
  7626D99CBF1D
  4387ED2A84F1
  67AB541EB449
  Colonel [Sel+L+Down] July 13, 2005
  358B023AC500
  F26C5ECEF839
  358B023AC500
  068F6BCC7A36
  358B023AC500
  7626D99CBF1D
  42A7F362A8F0
  67AB541EB449
  ShadowMan [Sel+L+Left] July 13, 2005
  3C8B0BB4C984
  F27C5ECE7839
  3C8B0BB4C984
  F23EDD9DD915
  3C8B0BB4C984
  7626D99CBF1D
  02DF84571041
  03BBF44F346B
  NumberMan [Sel+A+Up] July 13, 2005
  4EB712925594
  F27C5ECE7831
  4EB712925594
  821ECD9D5915
  4EB712925594
  7626D99CBF1D
  4FFF9C0F946D
  63BBF44FB46B
  TomahawkMan [Sel+A+Down] July 13, 2005
  45BB123A4500
  F27C5E9EF839
  45BB123A4500
  F22E5F9CD814
  45BB123A4500
  7626D99CBF1D
  3A97E14330D7
  63BBF44FB46B
  KnightMan [Sel+A+Right] July 13, 2005
  4CF952B205CC
  F26C5EDE7839
  4CF952B205CC
  820E4F9C5814
  4CF952B205CC
  7626D99CBF1D
  FFBA7D1BDDA7
  03AB744E346B
  ToadMan [Sel+L+Left] July 13, 2005
  4CBB1BB44984
  F26C5E8E7031
  4CBB1BB44984
  F2BFFD8DDB17
  4CBB1BB44984
  7626D99CBF1D
  4747812AEAB1
  63AB744EB46B
  Soul In-Battle Modifier:
  Protoman [Sel+R+Up] July 13, 2005
  3E9702925594
  F27C5EDE7831
  3E9702925594
  061EC9DD7935
  3E9702925594
  7626D99CBF1D
  02D785630C93
  03BBDC5F7821
  GyroMan [Sel+R+Right] July 13, 2005
  3CD942B205CC
  F26C5E9E7831
  3CD942B205CC
  762E5BDCF834
  3CD942B205CC
  7626D99CBF1D
  3F97E12B2CB5
  63BBDC5FF821
  SearchMan [Sel+R+Down] July 13, 2005
  359B023A4500
  F26C5E9EF831
  359B023A4500
  060E4BDC7834
  359B023A4500
  7626D99CBF1D
  4617C4378EB3
  63BBDC5FF821
  NapalmMan [Sel+R+Left] July 13, 2005
  3C9B0BB44984
  F26C5E9E7839
  3C9B0BB44984
  76BFF9CDFB37
  3C9B0BB44984
  7626D99CBF1D
  0727FA7E22B8
  03AB5C5E7821
  MagnetMan [Sel+L+Up] July 13, 2005
  3E870292D594
  828F2ECE3A7B
  3E870292D594
  069FE9CD7B37
  3E870292D594
  7626D99CBF1D
  026F90662E03
  03AB5C5E7821
  Meddy [Sel+L+Right] July 13, 2005
  3CC942B285CC
  F27C5E8EF831
  3CC942B285CC
  76AF7BCCFA36
  3CC942B285CC
  7626D99CBF1D
  4787CA7EE8F2
  63AB5C5EF821
  Colonel [Sel+L+Down] July 13, 2005
  358B023AC500
  F26C5ECEF839
  358B023AC500
  068F6BCC7A36
  358B023AC500
  7626D99CBF1D
  4A0FC952FA47
  63AB5C5EF821
  ShadowMan [Sel+L+Left] July 13, 2005
  3C8B0BB4C984
  F27C5ECE7839
  3C8B0BB4C984
  F23EDD9DD915
  3C8B0BB4C984
  7626D99CBF1D
  07BFF60F104A
  07BBF40F344B
  NumberMan [Sel+A+Up] July 13, 2005
  4EB712925594
  F27C5ECE7831
  4EB712925594
  821ECD9D5915
  4EB712925594
  7626D99CBF1D
  0B1FEF2B066E
  07BBF40F344B
  TomahawkMan [Sel+A+Down] July 13, 2005
  45BB123A4500
  F27C5E9EF839
  45BB123A4500
  F22E5F9CD814
  45BB123A4500
  7626D99CBF1D
  061FEE37064A
  07BBF40F344B
  KnightMan [Sel+A+Right] July 13, 2005
  4CF952B205CC
  F26C5EDE7839
  4CF952B205CC
  820E4F9C5814
  4CF952B205CC
  7626D99CBF1D
  47D7AA6FE49A
  67BBF40FB44B
  ToadMan [Sel+L+Left] July 13, 2005
  4CBB1BB44984
  F26C5E8E7031
  4CBB1BB44984
  F2BFFD8DDB17
  4CBB1BB44984
  7626D99CBF1D
  4A3FDA77A664
  67BBF40FB44B
  Megaman Battle Network 6 Cybeast Falzar
  Code:
  [M] Must Be On July 23, 2006
  930CFE0E61A7
  73211D14923B
  9B5A244E5255
  No Random Battles July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  1A083DBCD816
  Infinite HP July 23, 2006
  D86098902576
  777F4707DA29
  Maximum HP July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  8252A4DA9ADA
  A34174FA5AC6
  Invincible July 23, 2006
  BDA59EA97C60
  C01A4840E7A9
  99 Regular Mem July 23, 2006
  024231FCC812
  1A58598C6364
  No 50mb Chip Limit July 23, 2006
  024231FCC812
  378F330CC011
  1EAEB319A097
  Have Shuffle July 23, 2006
  AFBD5ECE9020
  6B11B157C013
  Infinite Shuffle July 23, 2006
  AFBD5ECE9020
  023A716A8A85
  Full Custom Gauge July 23, 2006
  ABE1504800E7
  Choose any Chip (In-Battle) July 23, 2006
  AFBD5ECE9020
  C22A5CC49064
  0200E5F9D8CE
  Max Chips In-Battle July 23, 2006
  ABE1B44D121D
  Max Buster Charge July 23, 2006
  C2FA0C701FB3
  560E8B97E172
  Max Stats (Temp) July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  8E0C1A4EE335
  E3F3DCD310A6
  06E613E863F6
  Chips Deal 5000 Damage July 23, 2006
  C20AB4C15CDD
  8A4AF4DB52C6
  Infinite Data Gems July 23, 2006
  96A6761E9047
  Low Deletion Time July 23, 2006
  EB4114F058F2
  Free Chip Trader July 23, 2006
  3B09310DC051
  210331FCC816
  Always Rank S July 23, 2006
  1AB09DAF9A7C
  Always Berserk July 23, 2006
  904A30AC4A5C
  Always Full Synchro July 23, 2006
  79118993E7FA
  Infinite Rush Food July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  E73732C28098
  Enable Beast Cross July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  FD5DEEA6B79B
  Infinite Beast Cross July 23, 2006
  A35BB06D4A15
  Delete Enemies [Select] July 23, 2006
  02A0E96D8801
  8EC4DAC940E0
  FD4F1E065539
  Infinite Chip(In-Battle) July 23, 2006
  EB0114F0D8F2
  Infinite Navi Chip July 23, 2006
  8EA4D2E988E4
  Tag 1st 2 Chips in Folder July 23, 2006
  0606D77DD867
  B35314BE5836
  Allow 30 MegaChps(Folder) July 23, 2006
  024231FCC812
  E5A78E779A3B
  8A1830DE4212
  E5A78E779A3B
  Allow 30 GigaChps(Folder) July 23, 2006
  024231FCC812
  48E84D54122B
  8A1830DE4212
  48E84D54122B
  Delete all Sharks July 23, 2006
  3F7D33AA8AC0
  B7873208C091
  D4E4B2232999
  Have Rainbow Power July 23, 2006
  ED1D0A56E73F
  3BE9791C0007
  Stay on Cloud July 23, 2006
  8212F06BCA81
  2B4961584087
  Complete Virus List July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  C0522453BF4C
  A34174FA5AC6
  Delete Virus [Sel+Up] July 23, 2006
  8DBF9E4F3E39
  DA2094259831
  Maximum MB(Virus Battler) July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  F36BD41110A3
  Maximum HP(Virus Battler) July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  277F4FEBD2E8
  7D0F1F04D539
  Have Maximum Zenny July 23, 2006
  024231FCC812
  63A371D080C6
  230175F8DAC6
  024231FCC812
  E9B90856AA7D
  D3E197E91AD0
  024231FCC812
  9858E4BB7288
  D3E197E91AD0
  Have Maximum Bug Frags July 23, 2006
  024231FCC812
  37A75B8C8020
  230175F8DAC6
  024231FCC812
  CEBCCA564A6F
  F3E116F80AD6
  024231FCC812
  9EFCA2BAC29A
  F3E116F80AD6
  Have all Subchips July 23, 2006
  024231FCC812
  63E3F1D100C6
  A34174FA5AC6
  024231FCC812
  EBB920C36BCE
  A34174FA5AC6
  024231FCC812
  33C3498D4020
  A34174FA5AC6
  Have all Chips July 23, 2006
  024231FCC812
  DE7CB613FB95
  4A0ACDC5D068
  024231FCC812
  D676B633F395
  4A0ACDC5D068
  024231FCC812
  CEDC5AF6A364
  33A16138888F
  024231FCC812
  8EDCB26BA3D3
  A34164FA58CE
  Complete Library+PA July 23, 2006
  024231FCC812
  23A319CC8070
  2B4B75D852C6
  024231FCC812
  E3B330E20C54
  2B4B75D852C6
  024231FCC812
  B9D9482FA7BA
  1200F539DA87
  Have all Navi Blocks July 23, 2006
  024231FCC812
  52E271100087
  5E0EB701D291
  024231FCC812
  CE1CE6C23BDE
  5E0EB701D291
  024231FCC812
  E3335C56107F
  5E0EB701D291
  All Navi Blocks Compressed July 23, 2006
  024231FCC812
  AD9D0AEF27EB
  A74536FA5AD6
  Rotate NaviBlocks [Sel+Dpad] July 23, 2006
  8DBF9E4F3E39
  77079FB1D8B6
  42A0E1E123C0
  DFBF9E973F7E
  F7579EB358B6
  42A0E1E123C0
  CDBFB6533B9F
  7F0D9F91D2B6
  42A0E1E123C0
  CD1F9A574F3F
  FF5D9E9352B6
  42A0E1E123C0
  Change Music Track [Sel+Dwn]
  Title Theme July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  0E0EA7D9D0DE
  Central Town July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  060CA7F9D8DE
  Lans Home July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  864CA6F958DE
  School July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  2E0F27D8D0DE
  Seaside Town July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  AE4F26D850DE
  Sky Town July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  260D27F8D8DE
  Green Town July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  A64D26F858DE
  ACDC Town July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  86ECA6F908DE
  Crisis Theme July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  824CE4F958CE
  Lans HP July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  160CA779D89F
  Undernet July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  964CA679589F
  Credits July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  3A0F6558D08F
  LinkNavi Mission Codes:
  Infinite HP July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  DEFCE222C28D
  230175F8DAC6
  Infinite Soul Weapons July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  1A484D0D5A21
  230175F8DAC6
  Delete EvilSpirits [Sel+B] July 23, 2006
  C5B59E77353F
  5A887100C08D
  8240F4FB58CE
  LinkNavi Mission Codes:
  SpoutMan:
  Infinite Stamina July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  71037100C1C1
  TenguMan:
  Infinite Leaves July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  16B6A71990D7
  No Crows July 23, 2006
  7F3D9BB78A67
  F7C79A154026
  5CAEB301A199
  6FDDF7535296
  E727F6F198D7
  5CAEB301A199
  Quick Class Completion July 23, 2006
  7517E3134845
  3D1DC7BBFF24
  GroundMan:
  Infinite Time July 23, 2006
  BBF9742A18C1
  73036D855119
  Quick Class Completion July 23, 2006
  C64672D08096
  18183DBFBB0E
  DustMan:
  Quick Class Completion July 23, 2006
  F5E7CE14F467
  A3E3A85C495F
  LinkNavi on Net:
  SpoutMan July 23, 2006
  02E28DED1830
  8AA88CDF9236
  27E75FED1028
  A3A31CFE9836
  TomahawkMan July 23, 2006
  02E28DED1830
  0AF88DDD1236
  27E75FED9028
  A3A31CFE9836
  TenguMan July 23, 2006
  02E28DED1830
  A7A75EFE982E
  27E75FEC1838
  A3A31CFE9836
  GroundMan July 23, 2006
  02E28DED1830
  27F75FFC182E
  27E75FEC9838
  A3A31CFE9836
  DustMan July 23, 2006
  02E28DED1830
  AFAD5EDE922E
  27E75FEC1038
  A3A31CFE9836
  LinkNavi in Battle:
  MegaMan July 23, 2006
  611B8943E7BD
  1AA035AE9854
  SpoutMan July 23, 2006
  611B8943E7BD
  33ABA58F9254
  TomahawkMan July 23, 2006
  611B8943E7BD
  B3FBA48D1254
  TenguMan July 23, 2006
  611B8943E7BD
  1EA477AE984C
  GroundMan July 23, 2006
  611B8943E7BD
  9EF476AC184C
  DustMan July 23, 2006
  611B8943E7BD
  16AE778E924C
  Gregar Replace Falzar Crosses:
  HeatMan = SpoutMan July 23, 2006
  828A8C49D2B1
  2B7115FE1876
  ElecMan = TomahawkMan July 23, 2006
  02DA8D4B52B1
  A32B14DC9276
  SlashMan = TenguMan July 23, 2006
  AF855E68D8A9
  237B15DE1276
  EraseMan = GroundMan July 23, 2006
  2FD55F6A58A9
  8A2084FD9876
  ChargeMan = DustMan July 23, 2006
  A78F5E48D2A9
  0A7085FF1876
  Gregar = Falzar July 23, 2006
  8E84CE69D8A9
  27DF5F5A52AF
  Gregar Navi In-Battle:
  HeatMan July 23, 2006
  B3EBB49C9843
  9AF034AC1854
  F16BF0808CD4
  509A69164403
  ElecMan July 23, 2006
  B3EBB49C9843
  12AA358E9254
  713BF18304D4
  509A69164403
  SlashMan July 23, 2006
  B3EBB49C9843
  92FA348C1254
  F961F0A0CEC4
  509A69164403
  EraseMan July 23, 2006
  B3EBB49C9843
  3BA1A5AF9854
  7931F1A20EC5
  509A69164403
  ChargeMan July 23, 2006
  B3EBB49C9843
  BBF1A4AD1854
  D06A608184C4
  509A69164403
  ProtoMan July 23, 2006
  B3EBB49C9843
  96FE768C124C
  Megaman Battle Network 6 Cybeast Gregar
  Code:
  [M] Must Be On July 23, 2006
  930CFE0E61A7
  5E4E1F94523A
  CB3A64B69A02
  No Random Battles July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  1A083DBCD816
  Infinite HP July 23, 2006
  D86098902576
  777F4707DA29
  Maximum HP July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  8252A4DA9ADA
  A34174FA5AC6
  Invincible July 23, 2006
  BDA59EA97C60
  C01A4840E7A9
  99 Regular Mem July 23, 2006
  024231FCC812
  1A58598C6364
  No 50mb Chip Limit July 23, 2006
  024231FCC812
  378F330CC011
  1EAEB319A097
  Have Shuffle July 23, 2006
  AFBD5ECE9020
  6B11B157C013
  Infinite Shuffle July 23, 2006
  AFBD5ECE9020
  023A716A8A85
  Full Custom Gauge July 23, 2006
  ABE1504800E7
  Choose any Chip (In-Battle) July 23, 2006
  AFBD5ECE9020
  C22A5CC49064
  0200E5F9D8CE
  Max Chips In-Battle July 23, 2006
  ABE1B44D121D
  Max Buster Charge July 23, 2006
  C2FA0C701FB3
  560E8B97E172
  Max Stats (Temp) July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  8E0C1A4EE335
  E3F3DCD310A6
  06E613E863F6
  Chips Deal 5000 Damage July 23, 2006
  C20AB4C15CDD
  8A4AF4DB52C6
  Infinite Data Gems July 23, 2006
  96A6761E9047
  Low Deletion Time July 23, 2006
  EB4114F058F2
  Free Chip Trader July 23, 2006
  3B09310DC051
  210331FCC816
  Always Rank S July 23, 2006
  1AB09DAF9A7C
  Always Berserk July 23, 2006
  904A30AC4A5C
  Always Full Synchro July 23, 2006
  79118993E7FA
  Infinite Rush Food July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  E73732C28098
  Enable Beast Cross July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  FD5DEEA6B79B
  Infinite Beast Cross July 23, 2006
  A35BB06D4A15
  Delete Enemies [Select] July 23, 2006
  02A0E96D8801
  8EC4DAC940E0
  FD4F1E065539
  Infinite Chip(In-Battle) July 23, 2006
  EB0114F0D8F2
  Infinite Navi Chip July 23, 2006
  8EA4D2E988E4
  Tag 1st 2 Chips in Folder July 23, 2006
  0606D77DD867
  B35314BE5836
  Allow 30 MegaChps(Folder) July 23, 2006
  024231FCC812
  E5A78E779A3B
  8A1830DE4212
  E5A78E779A3B
  Allow 30 GigaChps(Folder) July 23, 2006
  024231FCC812
  48E84D54122B
  8A1830DE4212
  48E84D54122B
  Delete all Sharks July 23, 2006
  3F7D33AA8AC0
  B7873208C091
  D4E4B2232999
  Have Rainbow Power July 23, 2006
  ED1D0A56E73F
  3BE9791C0007
  Stay on Cloud July 23, 2006
  8212F06BCA81
  2B4961584087
  Complete Virus List July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  C0522453BF4C
  A34174FA5AC6
  Delete Virus [Sel+Up] July 23, 2006
  8DBF9E4F3E39
  DA2094259831
  Maximum MB(Virus Battler) July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  F36BD41110A3
  Maximum HP(Virus Battler) July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  277F4FEBD2E8
  7D0F1F04D539
  Have Maximum Zenny July 23, 2006
  024231FCC812
  63A371D080C6
  230175F8DAC6
  024231FCC812
  E9B90856AA7D
  D3E197E91AD0
  024231FCC812
  9858E4BB7288
  D3E197E91AD0
  Have Maximum Bug Frags July 23, 2006
  024231FCC812
  37A75B8C8020
  230175F8DAC6
  024231FCC812
  CEBCCA564A6F
  F3E116F80AD6
  024231FCC812
  9EFCA2BAC29A
  F3E116F80AD6
  Have all Subchips July 23, 2006
  024231FCC812
  63E3F1D100C6
  A34174FA5AC6
  024231FCC812
  F51766235986
  A34174FA5AC6
  024231FCC812
  33C3498D4020
  A34174FA5AC6
  Have all Chips July 23, 2006
  024231FCC812
  DE7CB613FB95
  4A0ACDC5D068
  024231FCC812
  D676B633F395
  4A0ACDC5D068
  024231FCC812
  CEDC5AF6A364
  33A16138888F
  024231FCC812
  8EDCB26BA3D3
  A34164FA58CE
  Complete Library+PA July 23, 2006
  024231FCC812
  23A319CC8070
  2B4B75D852C6
  024231FCC812
  D8B888060A34
  2B4B75D852C6
  024231FCC812
  B9D9482FA7BA
  1200F539DA87
  Have all Navi Blocks July 23, 2006
  024231FCC812
  52E271100087
  5E0EB701D291
  024231FCC812
  D0B2A0220996
  5E0EB701D291
  024231FCC812
  E3335C56107F
  5E0EB701D291
  All Navi Blocks Compressed July 23, 2006
  024231FCC812
  AD9D0AEF27EB
  A74536FA5AD6
  Rotate NaviBlocks [Sel+Dpad] July 23, 2006
  8DBF9E4F3E39
  77079FB1D8B6
  42A0E1E123C0
  DFBF9E973F7E
  F7579EB358B6
  42A0E1E123C0
  CDBFB6533B9F
  7F0D9F91D2B6
  42A0E1E123C0
  CD1F9A574F3F
  FF5D9E9352B6
  42A0E1E123C0
  Change Music Track [Sel+Dwn]
  Title Theme July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  0E0EA7D9D0DE
  Central Town July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  060CA7F9D8DE
  Lans Home July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  864CA6F958DE
  School July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  2E0F27D8D0DE
  Seaside Town July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  AE4F26D850DE
  Sky Town July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  260D27F8D8DE
  Green Town July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  A64D26F858DE
  ACDC Town July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  86ECA6F908DE
  Crisis Theme July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  824CE4F958CE
  Lans HP July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  160CA779D89F
  Undernet July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  964CA679589F
  Credits July 23, 2006
  CDBFB6533B9F
  B373DC0B10A1
  3A0F6558D08F
  LinkNavi Mission Codes:
  Infinite HP July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  DEFCE222C28D
  230175F8DAC6
  Infinite Soul Weapons July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  1A484D0D5A21
  230175F8DAC6
  Delete EvilSpirits [Sel+B] July 23, 2006
  C5B59E77353F
  5A887100C08D
  8240F4FB58CE
  SlashMan:
  Have 160g of Veggies July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  02A2DDDDB426
  All Arrows Face Up July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  06A6A34880D1
  A34174FA5AC6
  ElecMan:
  Infinite Battery July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  96F6A61B10D7
  No Blackout July 23, 2006
  3BA9752898C9
  E373BCC2DAC9
  EraseMan:
  Delete all Targets July 23, 2006
  E3F3DCD310A6
  0252356A58D1
  50A0F121A989
  ChargeMan:
  Short Train Ride July 23, 2006
  BFED76281849
  7B093122E9D1
  LinkNavi on Net:
  HeatMan July 23, 2006
  02E28DED1830
  23F31DFC1836
  27E75FEC9828
  A3A31CFE9836
  ElecMan July 23, 2006
  02E28DED1830
  ABA91CDE9236
  27E75FEC1028
  A3A31CFE9836
  SlashMan July 23, 2006
  02E28DED1830
  2BF91DDC1236
  27E75FEC9028
  A3A31CFE9836
  EraseMan July 23, 2006
  02E28DED1830
  82A28CFF9836
  27E75FED1828
  A3A31CFE9836
  ChargeMan July 23, 2006
  02E28DED1830
  02F28DFD1836
  27E75FED9828
  A3A31CFE9836
  LinkNavi in Battle:
  MegaMan July 23, 2006
  611B8943E7BD
  1AA035AE9854
  HeatMan July 23, 2006
  611B8943E7BD
  9AF034AC1854
  ElecMan July 23, 2006
  611B8943E7BD
  12AA358E9254
  SlashMan July 23, 2006
  611B8943E7BD
  92FA348C1254
  EraseMan July 23, 2006
  611B8943E7BD
  3BA1A5AF9854
  ChargeMan July 23, 2006
  611B8943E7BD
  BBF1A4AD1854
  Falzar Replace Gregar Crosses:
  SpoutMan = HeatMan July 23, 2006
  2BD11D6A58B1
  822A84DD9276
  TomahawkMan = ElecMan July 23, 2006
  A38B1C48D2B1
  027A85DF1276
  TenguMan = SlashMan July 23, 2006
  23DB1D4A52B1
  AF2556FC986E
  GroundMan = EraseMan July 23, 2006
  8A808C69D8B1
  2F7557FE186E
  DustMan = ChargeMan July 23, 2006
  0AD08D6B58B1
  A72F56DC926E
  Falzar = Gregar July 23, 2006
  27DF5F4A52A9
  8E84CE79D8AF
  Falzar Navi In-Battle:
  SpoutMan July 23, 2006
  B3EBB49C9843
  33ABA58F9254
  503A618204C4
  F1CBF814CC13
  TomahawkMan July 23, 2006
  B3EBB49C9843
  B3FBA48D1254
  D86060A1C6C4
  F1CBF814CC13
  TenguMan July 23, 2006
  B3EBB49C9843
  1EA477AE984C
  583061A346C4
  F1CBF814CC13
  GroundMan July 23, 2006
  B3EBB49C9843
  9EF476AC184C
  F56FB28084CC
  F1CBF814CC13
  DustMan July 23, 2006
  B3EBB49C9843
  16AE778E924C
  753FB3820CDC
  F1CBF814CC13
  ProtoMan July 23, 2006
  B3EBB49C9843
  96FE768C124C
  nguồn: Poke-mega.org
  Lưu ý:Bỏ cái cheat Must Be on vào trước rồi mới bỏ mấy cái cheat vào sau để cheat có thể hoạt động

  Tài Sản của Black Ace
  Tài sản
  Tài sản của bạn::

  Chữ ký của thành viên

  --------------------------------------------------------------------------------
  Ace  Trả lời nhanh
  Trang 1 trong tổng số 1 trang