Rockman
Bạn không đăng kí hoặc đăng nhập nên bạn bị giới hạn quyền lợi hãy đăng kí hoặc đăng nhập để được hưởng nhiều quyền lợi

Rockman

Diễn đàn Rockman
 
Trang ChínhItem ShopĐăng NhậpĐăng ký
:: Diễn Dàn Rockman - Chia Sẻ Giúp Đỡ::
 • Music


Chào mừng đã đến với forum Rockman
 • Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bịhạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăngkí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận , nhìn thấy link ở những box hạn chế ... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủtục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng kí làm thành viên !
 • Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây !
 • Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.

 • |

  Đi tổng hợp lại cheat MGMSF cho có truyền thống!!!

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
  Mon Jan 28, 2013 12:28 pm
  †The_Death†
  †The_Death†
  Thành Viên

  Cấp bậc
  Danh vọng:
  6%/1000%

  Tài năng:%/100%

  Liên lạc

  Thông tin
  » Số bài : 6
  » Hiện giờ đang:

  Bài gửiTiêu đề: Đi tổng hợp lại cheat MGMSF cho có truyền thống!!!


  Cheat Codes for MegaMan Starforce: Pegasus

  1.
  OUT OF BATTLE CODES:

  2. Infintite / Max Zenny
  021362f0 000f423f

  3 150/150 Standard Cards in Library
  62137294 63636363
  c0000000 00000095
  02136944 63636363
  dc000000 00000010
  d2000000 00000000

  4. No random Battles (Press START for Battle)
  a21c2758 00000008
  12136348 00000000
  d2000000 00000000
  921c2758 00000008
  12136348 0000ffff
  d2000000 00000000

  5. Press UP+Y for Full & Max HP
  921c2758 00000840
  0213112c 270f270f
  d2000000 00000000

  6. IN BATTLE CODES:

  7. Press L or R for Full Custom Gauge
  921afeb4 00000200
  021b0252 00004040
  d2000000 00000000
  921afeb4 00000100
  021b0252 00004040
  d2000000 00000000

  8.Press SELECT for Full & Max HP
  921afeb4 00000004
  021c2554 270f270f
  d2000000 00000000

  9. Press Y for Super Easy Battle
  921afeb4 00000800
  c0000000 00000002
  021c2724 00010001
  dc000000 000001d0
  d2000000 00000000


  Cheat Codes for MegaMan Starforce: Pegasus
  1.
  OUT OF BATTLE CODES:

  2.
  Infintite / Max Zenny
  021362f0 000f423f

  3.
  150/150 Standard Cards in Library
  62137294 63636363
  c0000000 00000095
  02136944 63636363
  dc000000 00000010
  d2000000 00000000

  4.
  No random Battles (Press START for Battle)
  a21c2758 00000008
  12136348 00000000
  d2000000 00000000
  921c2758 00000008
  12136348 0000ffff
  d2000000 00000000

  5.
  Press UP+Y for Full & Max HP
  921c2758 00000840
  0213112c 270f270f
  d2000000 00000000

  6.
  IN BATTLE CODES:

  7.
  Press L or R for Full Custom Gauge
  921afeb4 00000200
  021b0252 00004040
  d2000000 00000000
  921afeb4 00000100
  021b0252 00004040
  d2000000 00000000

  8.
  Press SELECT for Full & Max HP
  921afeb4 00000004
  021c2554 270f270f
  d2000000 00000000

  9.
  Press Y for Super Easy Battle
  921afeb4 00000800
  c0000000 00000002
  021c2724 00010001
  dc000000 000001d0
  d2000000 00000000

  Cheat Codes for MegaMan Starforce: Leo
  1.
  OUT OF BATTLE CODES:

  2.
  Infintite / Max Zenny
  021362f0 000f423f

  3.
  150/150 Standard Cards in Library
  62137294 63636363
  c0000000 00000095
  02136944 63636363
  dc000000 00000010
  d2000000 00000000

  4.
  No random Battles (Press START for Battle)
  a21c2758 00000008
  12136348 00000000
  d2000000 00000000
  921c2758 00000008
  12136348 0000ffff
  d2000000 00000000

  5.
  Press UP+Y for Full & Max HP
  921c2758 00000840
  0213112c 270f270f
  d2000000 00000000

  6.
  IN BATTLE CODES:

  7.
  Press L or R for Full Custom Gauge
  921afeb4 00000200
  021b0252 00004040
  d2000000 00000000
  921afeb4 00000100
  021b0252 00004040
  d2000000 00000000

  8.
  Press SELECT for Full & Max HP
  921afeb4 00000004
  021c2554 270f270f
  d2000000 00000000

  9.
  Press Y for Super Easy Battle
  921afeb4 00000800
  c0000000 00000002
  021c2724 00010001
  dc000000 000001d0
  d2000000 00000000

  Nguồn : poke-mega.

  Tài Sản của †The_Death†
  Tài sản
  Tài sản của bạn::

  Chữ ký của thành viên


  Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
  Mon Jan 28, 2013 12:30 pm
  †The_Death†
  †The_Death†
  Thành Viên

  Cấp bậc
  Danh vọng:
  6%/1000%

  Tài năng:%/100%

  Liên lạc

  Thông tin
  » Số bài : 6
  » Hiện giờ đang:

  Bài gửiTiêu đề: Re: Đi tổng hợp lại cheat MGMSF cho có truyền thống!!!


  MMSF Dragon
  1E Enable Code (Must Be On) 0000C46A 41364345
  9AB40229 8D7213D1
  1 Max/Infinite Zenny 02AAA31E 4050973A
  2 Have All Weapons B668A5C8 8A787548
  9E3273DC 283DE29C
  3 Have All Normal Items A18E09DA 8A0A3DFF
  584DA649 5C0AA829
  4 Have All Key Items 290601EC 150C13FE
  9E3273DC 283DE29C
  E98643EC CDC51874
  9E3273DC 283DE29C
  5 Turbo Mode D1D67CD1 9EC599D9
  5C97A5AD F68DFC66
  9EED9A1B 7D2EBA81
  5C97A5AD F68DFC66
  DB097012 73ADADD6
  77B7D103 FA46ECE3
  AB4FC86E E441A347
  9EED9A1B 7D2EBA81
  AB4FC86E E441A347
  DB097012 73ADADD6
  567ABD27 0318412D
  5CA62CA5 4DC8F11E
  9EED9A1B 7D2EBA81
  50B6415C 76B30B60
  DB097012 73ADADD6
  FEFE7029 B9DB5486
  5CA62CA5 4DC8F11E
  9EED9A1B 7D2EBA81
  BD97FB22 1ED0EABD
  DB097012 73ADADD6
  24ACD945 E65737CE
  50B6415C 76B30B60
  9EED9A1B 7D2EBA81
  BD97FB22 1ED0EABD
  DB097012 73ADADD6
  E03A25A0 22AB98BA
  BD97FB22 1ED0EABD
  9EED9A1B 7D2EBA81
  50B6415C 76B30B60
  DB097012 73ADADD6
  4FA2F89B 4D57C8AB
  BD97FB22 1ED0EABD
  9EED9A1B 7D2EBA81
  5CA62CA5 4DC8F11E
  DB097012 73ADADD6
  77417018 21F860AF
  50B6415C 76B30B60
  9EED9A1B 7D2EBA81
  5CA62CA5 4DC8F11E
  DB097012 73ADADD6
  6 Press L+R+Up To Have All Cards B1B59569 6560ECE3
  25DF5DB9 3AA5067C
  380FAF6C C74618AD
  A50A278F E301ED82
  70592BDD 96A92C7D
  062957B7 31E13DC9
  B32517BA B602C074
  28DA72A2 634362C7
  B32517BA B602C074
  7 Max/Infinite HP EC846499 EAACC841
  8 Max Level 3309ED3B 7E6BBBC1
  9 +100 Attack/Rapid/Charge Of Selected Weapon B512165A D8CE5E14
  10 Play As Megaman Anywhere (Enter Menu First) A606DDD6 AB3F93C5
  11 Head Sprite Always Normal 8291CF42 04DE7E36
  12 Head Sprite Always With Glasses 1F834DD9 77CBEA5F
  13 Head Sprite Always Without Glasses F0E585B0 5473272A
  14 Press Select+Left For Normal World 69D707F7 F4D6315D
  DEB6019B 6A620E43
  BC406244 1E0078F4
  15 Press Select+Right For Virtual World A498C9D2 2E29EA60
  7C062100 D630442F
  7A826C24 085EA219
  16 Bypass Bad Word Protection 9C29683C 7B4AA3F3
  A33AD61F 830044B3
  67CD8D61 CB201F84
  91C75340 F4F0D9FB
  E49464F6 20C83308
  67CD8D61 CB201F84
  In-Battle Codes
  17 Max/Infinite HP 00E38B6A 78004832
  690EE860 49F22F47
  18 Full Custom Gauge 00E38B6A 78004832
  832609B6 EBE42442
  19 Rank S 8736C417 42012AAB
  1A9D79A8 D1D6291A
  59C0B948 E888E929
  E7C28E68 6AC44311
  20 Press Select+Up For Enemies Have 1 HP 8736C417 42012AAB
  2C87E050 6FCE2EF9
  BDADB2D8 9D33C36C
  7F0D17D5 E259E6A5
  21 Cards Are Always Available ED863E42 950477FE
  71A09567 7EF08EFE
  10D01C0D ED601801
  5604007F 4DBD57C4
  D03FFFEA 09B69ED3
  B77918D4 335AA8B0
  F9ED13BD 728BF1A8
  EDED7BCF C9943982
  22C5DC0B 171DCA00
  FB5A9A0C 4F81B3CF
  5DAFE275 04898324
  5EF7F197 C5B07A80
  DB384210 8212DD4B

  (poke-mega)

  Tài Sản của †The_Death†
  Tài sản
  Tài sản của bạn::

  Chữ ký của thành viên


  Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
  Mon Jan 28, 2013 12:31 pm
  †The_Death†
  †The_Death†
  Thành Viên

  Cấp bậc
  Danh vọng:
  6%/1000%

  Tài năng:%/100%

  Liên lạc

  Thông tin
  » Số bài : 6
  » Hiện giờ đang:

  Bài gửiTiêu đề: Re: Đi tổng hợp lại cheat MGMSF cho có truyền thống!!!


  MMSF Leo
  1E Enable Code (Must Be On) 00007E6E 41364245
  AB09EC6D AC38E448
  1 Max/Infinite Zenny A5E01602 1F2685D4
  2 Have All Weapons 3186EA3F 9868BA9D
  CF21401F FB0E17E3
  3 Have All Normal Items AF072C40 AF6B7ECA
  C4A2324C 2B09F949
  4 Have All Key Items 3927B1BD F992A4B8
  CF21401F FB0E17E3
  91223C0B 2BAC0E69
  CF21401F FB0E17E3
  5 Turbo Mode 0231682F EB8C2266
  D1C056F6 3B712D73
  54B80348 195BC65D
  D1C056F6 3B712D73
  37F385C8 CF9EA3DF
  80A4C5BE 133A7E83
  B947F1AA 6A4DDF7B
  54B80348 195BC65D
  B947F1AA 6A4DDF7B
  37F385C8 CF9EA3DF
  171D3F54 E9383DB8
  938E077B 7E527C4E
  54B80348 195BC65D
  262E103F 53F9DB00
  37F385C8 CF9EA3DF
  4A05EE5B 76D4AD0C
  938E077B 7E527C4E
  54B80348 195BC65D
  69E198B8 FB5E7562
  37F385C8 CF9EA3DF
  B1F768EB EB801280
  262E103F 53F9DB00
  54B80348 195BC65D
  69E198B8 FB5E7562
  37F385C8 CF9EA3DF
  7E03B4B2 B409A6E7
  69E198B8 FB5E7562
  54B80348 195BC65D
  262E103F 53F9DB00
  37F385C8 CF9EA3DF
  4BB8AFB5 C8EB3953
  69E198B8 FB5E7562
  54B80348 195BC65D
  938E077B 7E527C4E
  37F385C8 CF9EA3DF
  297BAC62 9CE64246
  262E103F 53F9DB00
  54B80348 195BC65D
  938E077B 7E527C4E
  37F385C8 CF9EA3DF
  6 Press L+R+Up To Have All Cards 7360A27D E5349FF9
  D415FC7C B96A8D6E
  6AB2174B DB806789
  8A03DC14 01A8059C
  23086842 ED18E36C
  55CDF4AE 5CA79B55
  63A097EF 08EBE6A4
  94B16EC5 20729FEC
  63A097EF 08EBE6A4
  7 Max/Infinite HP AA424391 551BE08C
  8 Max Level 407F7908 41181156
  9 +100 Attack/Rapid/Charge Of Selected Weapon 2F36A728 13442FFE
  10 Play As Megaman Anywhere (Enter Menu First) 294B18A6 D93A7BDB
  11 Head Sprite Always Normal 1F948135 309A2CF1
  12 Head Sprite Always With Glasses DD524AE8 7D96AF91
  13 Head Sprite Always Without Glasses AB930F78 648C7692
  14 Press Select+Left For Normal World C70CC7E3 F5A18B7E
  8FD86C0D 49C15054
  DAD01458 69FDBFA9
  15 Press Select+Right For Virtual World E0292F28 59D1EB78
  F3B2C107 98FBCA8A
  4AC1F7F4 13D2AB26
  16 Bypass Bad Word Protection 1C100D3D 62825310
  DABF6722 B2C056B8
  772C0CE3 F1C576B1
  CEDBCCFC 10843CA1
  F530CB9C 9093FF96
  772C0CE3 F1C576B1
  In-Battle Codes
  17 Max/Infinite HP 49BAB50C D65AEE16
  B52B4882 B682E61F
  18 Full Custom Gauge 49BAB50C D65AEE16
  D1ECCDA0 FA5E52F0
  19 Rank S 6D5B6DAE 3DC6601A
  BFE3E76D 8752C217
  C8B2B56D 53A640F4
  6322E297 BE140267
  20 Press Select+Up For Enemies Have 1 HP 6D5B6DAE 3DC6601A
  6660710C 3C0B7FFF
  0A7619F4 B182D131
  9A8D0D84 3E0D3BC9
  21 Cards Are Always Available 7B473D55 A766CD02
  77310A04 8C251C51
  9D982C48 DBBE3744
  FA142CA7 69C8B297
  683A759D 4CE5055D
  F9E2A718 5F5C416A
  5D5754F3 3ED0B927
  34F78041 B467E836
  3B8E2D5B 6AC0D0CD
  FC1F9AFF 8BDBF442
  1F91E920 8A36D523
  9C2593B8 3EF5BEB2
  B1FEC03B 8CF13A27

  (poke-mega)

  Tài Sản của †The_Death†
  Tài sản
  Tài sản của bạn::

  Chữ ký của thành viên


  Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
  Mon Jan 28, 2013 12:32 pm
  †The_Death†
  †The_Death†
  Thành Viên

  Cấp bậc
  Danh vọng:
  6%/1000%

  Tài năng:%/100%

  Liên lạc

  Thông tin
  » Số bài : 6
  » Hiện giờ đang:

  Bài gửiTiêu đề: Re: Đi tổng hợp lại cheat MGMSF cho có truyền thống!!!


  MMSF2 Cheats cả hai bản giống nhau

  All cards (you will get some cards that are blue. Don't worry it is normal)
  Press L+R to activate
  94000130 FCFF0000
  C0000000 00000092
  22119C5A 00000063
  DC000000 00000004
  D2000000 00000000
  94000130 FCFF0000
  C0000000 00000029
  22119F26 00000063
  DC000000 00000004
  D2000000 00000000
  94000130 FCFF0000
  C0000000 0000000E
  22119FEE 00000063
  DC000000 00000004
  D2000000 00000000
  94000130 FCFF0000
  C0000000 0000005B
  2211A03E 00000063
  DC000000 00000004
  D2000000 00000000
  94000130 FCFF0000
  C0000000 0000000E
  2211A1CE 00000063
  DC000000 00000004
  D2000000 00000000

  All cards code fixer (you need this code on all the time if you used all cards code)
  9201157A 0000D003
  1201157A 0000E003
  D2000000 00000000

  All star cards (select)
  94000130 FFFB0000
  C0000000 000001C1
  2211A26A 00000063
  DC000000 00000004
  D2000000 00000000
  D0000000 00000000

  Have Max Zenny
  0211D2B4 023E6AAF 02119488 000F423F


  No Random Battles (Select+UP=ON, Select+Down=OFF)
  94000130 FFBB0000 12018544 00002000 D2000000 00000000 94000130 FF7B0000 12018544 00001808 D2000000 00000000


  Real Brothers Link Power +999 each
  121145BC 000003E7 12114D58 000003E7 121154F4 000003E7 12115C90 000003E7 1211642C 000003E7 12116BC8 000003E7


  In-game Brothers Link Power +999 each
  1211751A 000003E7 1211752E 000003E7 12117542 000003E7 12117556 000003E7


  Base HP Maxed out 1000
  12119B00 0000005A


  Walk Anywhere, Hold A
  92145720 00009000 12145722 00009800 D2000000 00000000 94000130 FFFE0000 92145720 00009000 12145722 00002000 D2000000 00000000


  Infinite Tribe King Usage
  7219A85E 00000002 2219A85E 00000009 D2000000 00000000  All Item/Abilities Codes


  Have all weapons for Omega-Xis
  02119AD8 01010101 02119ADC 01010101 02119AE0 01010101 02119AE4 01010101 02119AE8 01010101 22119AEC 00000001


  Have all abilities (Press select)
  94000130 FFFB0000 D5000000 00000009 C0000000 00000067 D8000000 0211D653 D2000000 00000000 D0000000 00000000


  All sub cards x 99
  02119AF0 63636363 02119AF4 63636363 12119AF8 00006363  In Battle Codes


  9999 Health (in Battle ONLY)
  921B8AFC 00000001 021A0BF0 270F270F D2000000 00000000


  Infinite HP in Battle
  921B8AFC 00000001 DA000000 021A0BF2 D7000000 021A0BF0 D2000000 00000000


  Invincible (flashing)
  921B8AFC 00000001 121B8B3C 0000FFFE D2000000 00000000


  Always full guage
  921B8AFC 00000001 1219AB10 00004000 D2000000 00000000


  Buster always fully charged (All Forms)
  921B8AFC 00000001 2219A958 0000005B D2000000 00000000


  Buster = bomb attacks when it's not fully charged
  921B8AFC 00000001 1219A962 00000001 D2000000 00000000


  Buster Gun becomes Flaming Wheels Attack?
  921B8AFC 00000001 2219A95F 00000007 D2000000 00000000


  Always Counter
  921B8AFC 00000001 221B8BF4 00000038 221B8C90 00000038 221B8D2C 00000038 D2000000 00000000


  Push L+R+Select for 5000 HP (Enemies)
  94000130 FCFB0000 921B8AFC 00000001 121A0ED8 00001388 121A11C0 00001388 121A14A8 00001388 D2000000 00000000


  Push Select for Instant Enemy Delete
  94000130 FFFB0000 921B8AFC 00000001 121A0ED8 00000000 121A11C0 00000000 121A14A8 00000000 D2000000 00000000


  Push X to freeze Enemies for 1 Minute
  94000136 FFFE0000 921B8AFC 00000001 121A12C4 00000700 121A0FDC 00000700 121A15AC 00000700 D2000000 00000000  Form Modifier Codes
  Use outside of battle


  Ninja Form (L+Up)
  94000130 FDBF0000 22119648 00000040 D2000000 00000000


  Zerker Form (L+Down)
  94000130 FD7F0000 22119648 00000080 D2000000 00000000


  Saurian Form (L+Left)
  94000130 FDDF0000 22119648 00000020 D2000000 00000000


  Tribe King Form (L+Right)
  94000130 FDEF0000 22119648 00000010 D2000000 00000000


  Normal MegaMan (L+R)
  94000130 FCFF0000 22119648 00000000 D2000000 00000000

  Đây nữa

  Always 5000 Health -In Battle ONLY-
  221A0BF0 00000088
  221A0BF1 00000013

  Have Max Zenny
  0211D2B4 023E6AAF
  02119488 000F423F

  Have all weapons for Omega-Xis
  02119AD8 01010101
  02119ADC 01010101
  02119AE0 01010101
  02119AE4 01010101
  02119AE8 01010101
  22119AEC 00000001

  Have all abilities (Press select)
  94000130 FFFB0000
  D5000000 00000009
  C0000000 00000067
  D8000000 0211D653
  D2000000 00000000
  D0000000 00000000

  (poke-mega)

  Tài Sản của †The_Death†
  Tài sản
  Tài sản của bạn::

  Chữ ký của thành viên

  Mon Jan 28, 2013 12:33 pm
  †The_Death†
  †The_Death†
  Thành Viên

  Cấp bậc
  Danh vọng:
  6%/1000%

  Tài năng:%/100%

  Liên lạc

  Thông tin
  » Số bài : 6
  » Hiện giờ đang:

  Bài gửiTiêu đề: Re: Đi tổng hợp lại cheat MGMSF cho có truyền thống!!!


  Black ace

  Max Zenny
  020F3374 000F423F

  Invincibility
  E2000060 00000020
  58210080 305E1C08
  45024A04 22FFD102
  46C08002 47104A00
  02138AF1 02188D06
  52138AE4 20438008
  02138AE8 47084900
  02138AEC 02000061
  D0000000 00000000

  Full Library Complete
  120F6B54 000001FF
  E20F6B3C 00000018
  FFFFFFFE FFFFFFFF
  FFFFFFFF FFFFFFFF
  FFFFFFFF FFFFFFFF

  Noise Level 999.99%
  E2000080 00000018
  682160E0 60604803
  180A6860 47104A00
  0214B505 0000270F
  5214B4F8 68A0F861
  0214B4FC 47084900
  0214B500 02000081
  D0000000 00000000

  Custom Gauge Always Full
  5213F554 03802001
  1213F558 00006020
  D0000000 00000000

  Infinite HP
  E2000000 00000018
  5A5321F6 525321F4
  1EDA5E51 46C01E5B
  47004800 02133B45
  52133B38 588A492B
  02133B3C 47084900
  02133B40 02000001
  D0000000 00000000

  All Battle Cards (Select)
  94000130 FFFB0000
  0202ABD4 47184B00
  0202ABD8 02000041
  E2000040 00000010
  0B800400 23631810
  79007103 46C04770
  D2000000 00000000

  All Ability Waves (Select)
  94000130 FFFB0000
  0202B180 47084900
  0202B184 02000051
  02000050 18100BC0
  02000054 70812109
  02000058 47707880
  D2000000 00000000

  All War Rock Weapons (Select)
  94000130 FFFB0000
  C0000000 00000015
  220F33E1 00000001
  DC000000 00000001
  D2000000 00000000


  red joker

  Max Zenny: 020F3394 000F423F

  Full Library Complete
  120F6B74 00003E0F
  E20F6B5C 00000018
  FFFFFFFE FFFFFFFF
  FFFFFFFF FFFFFFFF
  FFFFFFFF FFFFFFFF

  Noise Level 999.99%
  E2000080 00000018
  682160E0 60604803
  180A6860 47104A00
  0214B529 0000270F
  5214B51C 68A0F861
  0214B520 47084900
  0214B524 02000081
  D0000000 00000000

  Custom Gauge Always Full
  5213F578 03802001
  1213F57C 00006020
  D0000000 00000000

  All Battle Cards (Select)
  94000130 FFFB0000
  0202ABEC 47184B00
  0202ABF0 02000041
  E2000040 00000010
  0B800400 23631810
  79007103 46C04770
  D2000000 00000000

  All Ability Waves (Select)
  94000130 FFFB0000
  0202B198 47084900
  0202B19C 02000051
  02000050 18100BC0
  02000054 70812109
  02000058 47707880
  D2000000 00000000

  All War Rock Weapons (Select)
  94000130 FFFB0000
  C0000000 00000015
  220F3401 00000001
  DC000000 00000001
  D2000000 00000000 FFFB0000
  C0000000 00000015
  220F33E1 00000001
  DC000000 00000001
  D2000000 00000000

  (poke-mega)

  Tài Sản của †The_Death†
  Tài sản
  Tài sản của bạn::

  Chữ ký của thành viên

  Tue Jan 29, 2013 9:42 am
  Black Ace
  Black Ace
  Black Ace
  Quản Trị Viên

  Cấp bậc
  Danh vọng:
  75%/1000%

  Tài năng:%/100%

  Liên lạc
  http://rockman.forumvi.com

  Thông tin
  » Số bài : 75
  » Biệt Danh : Black Ace
  » Nam
  » Hiện giờ đang:

  Bài gửiTiêu đề: Re: Đi tổng hợp lại cheat MGMSF cho có truyền thống!!!


  siêng nhỉ ? up hết cheat cho star force Love

  Tài Sản của Black Ace
  Tài sản
  Tài sản của bạn::

  Chữ ký của thành viên

  --------------------------------------------------------------------------------
  Ace

  Sponsored content

  Cấp bậc
  Danh vọng:
  %/1000%

  Tài năng:%/100%

  Liên lạc

  Thông tin » Hiện giờ đang:

  Bài gửiTiêu đề: Re: Đi tổng hợp lại cheat MGMSF cho có truyền thống!!!  Tài Sản của Sponsored content
  Chữ ký của thành viên  Trả lời nhanh
  Trang 1 trong tổng số 1 trang